Automotive Future

Trend Analyses & Strategy Development

ACE heeft KPMG een onderzoek laten verrichten naar de kansen van de Nederlandse automotive industrie. Dit onderzoek wordt als basis genomen voor verdere uitwerking door hbo-studenten van de automotive opleidingen in Nederland en door studenten van de opleiding Automotive Management van Fontys Hogescholen. 

Lees hier meer over het eerste afstudeeronderzoek op basis van het KPMG rapport.

Recent is de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 verschenen, die de kansen voor de Nederlandse Automotive industrie in kaart brengt. 

Van september 2020 t/m januari 2021 heeft Roen Pulles, afstudeerder van de HAN, onderzoek gedaan naar hoe we meer studenten naar de automotive kunnen trekken. 

Lees hier zijn afstudeerrapport met de aanbevelingen. 

MAAS Design

Als vervolg op het onderzoek door Delphi naar mogelijke technische ontwerpaanpassingen voor voertuigen, zullen de business mogelijkheden en risico's voor Automotive MAAS als een systeemontwerp worden onderzocht. 

Onderwerpen

Automotive Strategie, Automotive Industrie, MAAS, Automotive Design.

Onderzoeksthema's

Analyse automotive sector, nationale automotive onderzoeken, internationale automotive projecten. 

Gerelateerde events

Sep 28
AI and Ethics

Meer en meer systemen uit de automotive wereld maken gebruik van Artificial Intelligence. Hoe gaat dat en welke gevolgen heeft dat?

Meer info