Automotive Future

Trend Analyses & Strategy Development

ACE heeft KPMG een onderzoek laten verrichten naar de kansen van de Nederlandse automotive industrie. Dit onderzoek wordt als basis genomen voor verdere uitwerking door hbo-studenten van de drie automotive opleidingen in Nederland en door studenten van de opleiding Automotive Management van Fontys Hogescholen. 

Lees hier meer over het eerste afstudeeronderzoek op basis van het KPMG rapport.

Recent is de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 verschenen, die de kansen voor de Nederlandse Automotive industrie in kaart brengt. 

 

MAAS Design

Als vervolg op het onderzoek door Delphi naar mogelijke technische ontwerpaanpassingen voor voertuigen, zullen de business mogelijkheden en risico's voor Automotive MAAS als een systeemontwerp worden onderzocht. 

 

Horizon2020 voorstel ELFANT

Het projectvoorstel "European Logistics & Freight  Analysis of Network Transportation" is op initiatief van ACE samen met een aantal buitenlandse kennisinstuten in 2020 ingediend. Dit voorstel is uiteindelijk niet gehonoreerd, maar biedt vooralsnog genoeg aanknopingspunten voor andere mogelijke projecten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Kraaijvanger (s.kraaijvanger@acemobility.nl.

Onderwerpen

Automotive Strategie, Automotive Industrie, MAAS, Automotive Design.

Onderzoeksthema's

Analyse automotive sector, nationale automotive onderzoeken, internationale automotive projecten. 

Gerelateerde events