Mobility as a Service

Innovatieve mobiliteitsoplossingen

Door technologische innovaties en maatschappelijke trends worden de automotive sector en mobiliteit in zijn algemeenheid meer en meer service- in plaats van bedrijfsgericht. De automotive branche heeft alleen toekomst als deze duurzaam en betaalbaar blijft. Dit vraagt om een overkoepelende systeembenadering waarin technologische innovaties, de deelsamenleving, circulaire economie en ecologische eisen worden geïntegreerd in zogenaamde 'Mobility as a Service'-activiteiten (MaaS).

Toe naar een betere definitie van MaaS voor automotive

Naast de vraag in de markt zal beleidsvorming grote impact hebben op ‘Mobility as a Service’ in de autoindustrie. Als het op automotive aankomt, is MaaS nog niet goed omschreven. Nederlandse automotive bedrijven vertegenwoordigen verschillende onderdelen van de waardeketen van de totale autoindustrie. Nieuwe technologie en sociaal gedreven bedrijfsmodellen zullen deze bedrijven op een andere en integrale manier beïnvloeden.

Gezamenlijk MaaS onderzoek

ACE verricht gezamenlijk onderzoek op het gebied van MaaS met de automotive industrie en drie automotive hbo-opleidingen. Daarbij worden verschillende mobiliteitsmodellen en technische, logistieke en economische kansen onderzocht. Dit helpt om de dynamiek van bedrijfsinnovatie te begrijpen in termen van technologie, business en beleid. Het uiteindelijke doel is om 'gemeenschappelijke knowhow' op te bouwen voor het ontwikkelen van winstgevende toekomstige activiteiten. De praktijkgerichte onderzoeksagenda van ACE begint met de projecten ‘Harbouring Hydrogen’ en ‘Global Commercial Vehicle to zero’.

 

IMIAT

Er staan ons grote uitdagingen te wachten in het verder ontwikkelen van automatisch rijden, zowel op het gebied van technologie als op juridisch en politiek maatschappelijk gebied. ACE onderzoekt de mogelijkheid om een project op te starten om automatisch rijden een boost te geven: het IMIAT-project (Innovation hub Mobility on Implementation Automated Transport). De perfecte locatie voor het testen en implementeren van smart e-mobility innovaties is de regionale locatie van de metropool regio Den Haag - Rotterdam (MRDH) en de internationale haven van Rotterdam. 

Lees meer

 

Onderzoeksthema's

Auto mobiliteit als een service, Total Cost of Ownership, volledig gebruik van hernieuwbare energie. Link met monitoring, ‘ACE’ disrupties in nieuwe voertuig producten of concepten, strategisch onderzoek over automotive MaaS.

Gerelateerde events