Mobility as a Service

Innovatieve mobiliteitsoplossingen

Door technologische innovaties en maatschappelijke trends worden de automotive sector en mobiliteit in zijn algemeenheid meer en meer service- in plaats van bedrijfsgericht. De automotive branche heeft alleen toekomst als deze duurzaam en betaalbaar blijft. Dit vraagt om een overkoepelende systeembenadering waarin technologische innovaties, de deelsamenleving, circulaire economie en ecologische eisen worden geïntegreerd in zogenaamde 'Mobility as a Service'-activiteiten (MaaS).

Toe naar een betere definitie van MaaS voor automotive

Naast de vraag in de markt zal beleidsvorming grote impact hebben op ‘Mobility as a Service’ in de autoindustrie. Als het op automotive aankomt, is MaaS nog niet goed omschreven. Nederlandse automotive bedrijven vertegenwoordigen verschillende onderdelen van de waardeketen van de totale autoindustrie. Nieuwe technologie en sociaal gedreven bedrijfsmodellen zullen deze bedrijven op een andere en integrale manier beïnvloeden.

Gezamenlijk MaaS onderzoek

ACE verricht gezamenlijk onderzoek op het gebied van MaaS met de automotive industrie en drie automotive hbo-opleidingen. Daarbij worden verschillende mobiliteitsmodellen en technische, logistieke en economische kansen onderzocht. Dit helpt om de dynamiek van bedrijfsinnovatie te begrijpen in termen van technologie, business en beleid. Het uiteindelijke doel is om 'gemeenschappelijke knowhow' op te bouwen voor het ontwikkelen van winstgevende toekomstige activiteiten. De praktijkgerichte onderzoeksagenda van ACE begint met de projecten ‘Harbouring Hydrogen’ en ‘Global Commercial Vehicle to zero’.

 

Onderzoeksthema's

Auto mobiliteit als een service, Total Cost of Ownership, volledig gebruik van hernieuwbare energie. Link met monitoring, ‘ACE’ disrupties in nieuwe voertuig producten of concepten, strategisch onderzoek over automotive MaaS.