IMIAT

IMIAT

Er staan ons grote uitdagingen te wachten in het verder ontwikkelen van automatisch rijden, zowel op het gebied van technologie als op juridisch en politiek maatschappelijk gebied. ACE initieert een project om automatisch transport een boost te geven: het IMIAT-project (Innovation hub Mobility on Implementation Automated Transport). De perfecte locatie voor het testen en implementeren van smart e-mobility innovaties is de regionale locatie van de metropool regio Den Haag - Rotterdam (MRDH) en de internationale haven van Rotterdam. 

 

Strategische samenwerking 

IMIAT zal een strategische samenwerking worden met verscheidene stakeholders die gezamenlijk de Nederlandse toppositie willen versterken door in vijf jaar de meest innovatieve en kansrijke technologieën te ontwikkelen. Door een directe verbinding met de marktpartijen, de overheid en de kennisinstituten in de Rotterdam-Den Haag regio, ontstaat een gezamenlijk belang en focus op implementatie. Vanwege de onderlinge connectie zal elke partij toegang hebben tot de nieuwste technologische kennis en systemen. Bij voldoende positieve feedback, zal ACE een initieel budget ter beschikking stellen, samen met Innovation Quarter en de metropoolregio Den Haag - Rotterdam.

 

Kennisontwikkeling en zaken doen 

IMIAT zal kennis moeten opleveren op het hoogste niveau, met een focus op pragmatische implementatie van nieuwe producten, systemen en oplossingen. Er zijn vijf lijnen van onderzoek beschreven. Kennisontwikkeling wordt ontwikkeld door concept design te combineren met engineering, productie en onderhoud in een gezamenlijk leerproces. Ook belangrijke economische en sociale onderzoeken zullen deel uitmaken van het project.  IMIAT zal ook nadrukkelijk marktpartijen betrekken om de introductie van innovaties en testen die in een veilige omgeving moeten worden uitgevoerd te versnellen, zodat dit dicht tegen én met de marktpartijen kan worden uitgevoerd. 

 

Belangrijkste partners

Van belang zijn naast de ACE Partners: 

Innovation Quarter, The Hague (als onderdeel van het  innovatie programma Automated Vehicle Last Mile)

Haven van Rotterdam (als onderdeel van de strategische visie ontwikkeling Connected & Automonous Transport)

TBA, Delft

AGV-R, Barendrecht (samen met Spijkstaal)

2getthere, Utrecht

Technolution, Gouda

Erasmus Universiteit, Rotterdam

Met verschillende andere organisaties en bedrijven wordt het partnerschap op dit moment onderzocht.