Contact

Kees Slingerland, kwartiermaker
Anget Mestrom, programmamanager
Saskia Lavoo, programmacoördinator & accountmanager
Sarah Joosten, procescoördinator
Corine Legdeur, communicatie adviseur

Regionale aanspreekpunten per hogeschool (externe relatiemanagers):
HAN – Annemiek Delissen
Fontys – Bas Geleijns
HR – Constant Staal

ACE contact:

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
info@acemobility.nl
secretariaat@acemobility.nl
06 55 29 13 04