Samenwerking met de automotive industrie

Er vinden boeiende ontwikkelingen plaats in de automotive industrie die onze maatschappij fundamenteel veranderen en die tot nieuwe industrieën en business leiden. Deze ontwikkelingen bepalen mede hoe we ons in de komende decennia van a naar b gaan verplaatsen, dus hoe onze mobiliteit er in de toekomst uitziet.  Verschillende door technologie gedreven trends hebben enorme gevolgen voor onze mobiliteit. De automotive wereld is zich hiervan zeer bewust en integreert nieuwe technologieën in de productieprocessen van onze vervoersmiddelen.