Kennis & Innovatie

Binnen ACE werken drie hogescholen (Automotive instituten) en bedrijven samen aan toegepast onderzoek, beter Automotive onderwijs en duurzame innovaties die nodig zijn voor de Automotive industrie. De industrie is volop in beweging en dat vraagt om versterking van het innovatief vermogen, investeren in het opleiden van mensen en goede aansluiting van marktbehoefte op het onderwijs. Nieuwe kennis en inzichten, opgebouwd door de onderzoeksprojecten samen met de participerende bedrijven, worden geïntegreerd in de Automotive opleidingen waardoor de studenten die op de arbeidsmarkt komen passend en up-to-date kennis hebben en beter voorbereid zijn op hun carrières in de Automotive industrie. Binnen deze samenwerking slaat ACE bruggen tussen de verschillende partijen (kennisinstellingen en bedrijven), initieert en faciliteert gezamenlijke kennisopbouw (via projecten) en kennisdeling. Tevens faciliteert het een vertaalslag van het (toegepaste) onderzoek naar het Automotive onderwijs. ACE fungeert als katalysator van de Automotive sector.

Het Automotive Center of Expertise (ACE) is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond en voert het onderzoek uit op locaties van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem), Fontys (Helmond en Eindhoven) en Hogeschool Rotterdam (Rotterdam).