Projectvoorbeelden

ICE    INTERNAL COMBUSTION ENGINES
EVT   ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGIES
SM    SMART MOBILITY

 

INTRALOG: zelfrijdende vrachtwagens

Frans Tillema, Lector Intelligent Mobility Het INTRALOG project is een multidisciplinair project en bevat elementen uit alle hiervoor gepresenteerde onderzoekslijnen. Er wordt onderzocht in hoeverre de inzet van AGT’s (Automated Guided Trucks) of te wel zelfrijdende vrachtwagens, een positieve invloed


VIA NOVA, data uit auto’s

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility Nieuwe sensoren, computers en computercode stellen de auto in staat om steeds meer taken over te nemen of de automobilist van steeds meer informatie te voorzien. Meer data betekent meer mogelijkheden om taken van de


EVT PROJECT MOVING@ROTTERDAM

Frank G. Rieck Lector Future Mobility Rotterdam is een uitdagende stadsregio want alle modaliteitsvormen komen hier samen. De havenstad heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de


SM PROJECT Smart Mobility/ADAS

Henk Lupker Lector Smart Mobility Het Smart Mobility project, met als subtitel ADAS voor oudere en minder valide bestuurders, heeft een heldere focus op drie applicaties; Smart Parking, Smart Vision en Smart Workload. Smart Parking helpt de bestuurder bij het


ICE PROJECT FAST & CURIOUS

Bram Veenhuizen Lector Vehicle Mechatronics Moderne producten worden meer en meer aangestuurd door hard- en software. Er zijn commerciële hulpmiddelen beschikbaar om model based design en RCP (Rapid Control Prototyping) te ondersteunen. Die tools zijn vaak te duur en te


PRAUTOCOL, certificeren van autonome technologie

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility Een van de, zo niet hét belangrijkste thema binnen autonoom rijden is de verkeersvei- ligheid. Acceptatie van automatisch rijden hangt daardoor samen met (i) de volwas- senheid en robuustheid van de techniek en in dezelfde


ICE PROJECT RAAK PRO QINE

Rik Baert Lector Future Powertrains Toekomstige voertuigen moeten aanzienlijk zuiniger zijn dan nu. In 2020 moet het stadsverkeer voor wat betreft personenwagens 80% zuiniger zijn en vrachtwagens voor de lange afstanden zullen 40% minder energie moeten verbruiken. Voor lichte distributievoertuigen


MADEP, autonoom rijden voor ouderen

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility Autonoom rijden betekent niet alleen een technologische uitdaging, maar brengt ook de belofte dat mobiliteit voor iedereen zal zijn weggelegd. In het bijzonder ouderen zijn gebaat bij continuering van hun mobiliteit, gegeven het feit dat