INTRALOG: zelfrijdende vrachtwagens

Frans Tillema, Lector Intelligent Mobility

Het INTRALOG project is een multidisciplinair project en bevat elementen uit alle hiervoor gepresenteerde onderzoekslijnen. Er wordt onderzocht in hoeverre de inzet van AGT’s (Automated Guided Trucks) of te wel zelfrijdende vrachtwagens, een positieve invloed heeft op het logistieke proces op distributiecentra (ROTRA) en tussen containerterminals in de haven van Rotterdam. INTRALOG wordt uitgevoerd in een tweetal stappen:

  1. Identificeren van potentieel voor AGT’s
  2. Het ontwerpen, ontwikkelen, testen en valideren van strategieën om AGT’s in te 
zetten als onderdeel van geavanceerde logistieke systemen.

In het project wordt getracht bestaande kennis over AGT’s uit te breiden en meer ervaring op te doen op het gebied van de bouw van AGT’s en subsystemen. Belangrijk aspect van INTRALOG is dat het niet alleen ingaat op de technologische uitdagingen van het autonome rijden, maar dat het deze technologische uitdaging continu bekijkt in het licht van de business casus en de impact op het gehele logistieke systeem (milieu, impact op verkeer, impact op werkgelegenheid).

Als HAN Automotive Research zijn we bijzonder trots op het projectleiderschap binnen INTRALOG vanwege de combinatie van meerdere disciplines, de mix tussen kennisontwikkeling en toepassing, de samenwerking met belangrijke partners en de uitstraling die het project heeft in het werkveld.

Partners: Terberg, DAF, Rotra, Havenbedrijf Rotterdan, TNO, TU Eindhoven, Universiteit Twente, CarrosserieNL, Witteveen en Bos en Hogeschool Rotterdam.