MADEP, autonoom rijden voor ouderen

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility

Autonoom rijden betekent niet alleen een technologische uitdaging, maar brengt ook de belofte dat mobiliteit voor iedereen zal zijn weggelegd. In het bijzonder ouderen zijn gebaat bij continuering van hun mobiliteit, gegeven het feit dat hun fysieke en cognitieve vaardigheden met de jaren achteruit gaan.

In het MADEP-voorstel wordt getracht systemen op niveau 3 autonoom rijden te ont- wikkelen die passen bij de capaciteiten van ouderen. Voor de HAN betekent MADEP het bouwen van prototypes en het doen van experimenten. De koppeling naar het men- selijke gedrag past goed bij de onderzoekslijn die ingaat op de relatie tussen mens en voertuigdynamica

TU-Eindhoven, Fontys en HAN Automotive Research hebben gezamenlijk het ini- tiatief genomen om dit onderzoek te laten landen. Een vruchtbare samenwerking die nog versterkt wordt door de partijen die aan het initiatief zijn verbonden.

Partners: TU Eindhoven, Fontys, Jaguar Landrover, Noldus, Green Dino, Technische Universiteit München, Brunel University, Engineering(Italie), CIAOtech.