PRAUTOCOL, certificeren van autonome technologie

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility

Een van de, zo niet hét belangrijkste thema binnen autonoom rijden is de verkeersvei- ligheid. Acceptatie van automatisch rijden hangt daardoor samen met (i) de volwas- senheid en robuustheid van de techniek en in dezelfde mate van (ii) de afweging of de nieuwe bestuurdersrol – namelijk die van procesbewaker – veilig is. Prautocol adres- seert de uitdagingen van het certificeren van autonome technologie én de bestuurder met de volgende onderzoeksvraag:

Welke eisen stellen we aan autonoom rijdende auto’s en hun bestuurders in termen van prestaties en veiligheid en hoe kunnen deze eisen getoetst worden in gestandaardi- seerde testprotocollen, gestandaardiseerde testomgevingen en actuele use cases, leidend tot certificering van zowel technologie als bestuurder?

Certificeren houdt nu in dat veel dure testen moeten worden uitgevoerd. Simulatie, modellering en proefopstellingen zijn daarom belangrijke tools om al voordat een pro- duct echt op de weg moet worden getest, inzicht te kunnen leveren in de werking van systemen en componenten. Prautocol levert concrete toepassing van kennis en tech- nologie die nu in een rap tempo worden ontwikkeld. Daarmee beantwoordt Prautocol vragen uit het MKB met betrekking tot certificering.

HAN Automotive Research is initiator van het onderzoek. Ik ben trots op het aantal deelnemers dat enthousiast is om dit onderzoek samen met HAN Automotive Re- search succesvol te maken.

Partners: o.a. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Gelderland, Auto- motiveNL, Beijer Automotive, Universiteit Twente, Tass International, Baeses, Green Dino, Noldus, RDW, SWOV, Ricardo