VIA NOVA, data uit auto’s

Frans Tillema, lector Intelligent Mobility

Nieuwe sensoren, computers en computercode stellen de auto in staat om steeds meer taken over te nemen of de automobilist van steeds meer informatie te voorzien. Meer data betekent meer mogelijkheden om taken van de bestuurder over te nemen, de be- stuurder te ondersteunen met nieuwe informatie of de wegbeheerder in staat te stellen zijn wegen beter te onderhouden (op basis van deze data).

In VIA NOVA wordt de kwaliteit van deze data centraal gesteld. De data in auto’s en data die via externe bronnen naar auto’s gezonden is, wordt tegen een meetlat gelegd. In verschillende use cases/toepassingen wordt getracht antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de kwaliteit van data uit auto’s voldoende is voor de betreffende use cases, zoals bijvoorbeeld gladheidsbestrijding, voorspelling van files en informeren over ongevallen.

Dit onderzoek past binnen de ambities om praktijkgericht onderzoek te doen waarbij bestaande kennis wordt doorvertaald naar concrete toepassing en pilots. De actualiteit van het onderwerp wordt geïllustreerd door de hoeveelheid partners die bereid zijn mee te werken aan dit door HAN Automotive Research gestarte project.

Partners: o.a. AutomotiveNL, Fontys, V-tron NHTV, Beijer Automotive, Trinité Auto- matisering, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Rijkswaterstaat, TVM