Digipro van start voor digitale transformatie MKB

Digipro

Digipro stimuleert het MKB-bedrijfsleven in de grensregio Nederland-Duitsland om actief te anticiperen op, en te participeren in, de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Zo zou het MKB tijdig de kansen kunnen benutten die ontstaan bij de digitale transformatie die voortkomt uit de ontwikkelingen rondom Smart Industry. Door grensoverschrijdende uitwisseling gebruiken een flink aantal Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het projectgebied hun innovatiepotentieel.

De projectpartners communiceren over het project naar MKB-bedrijven middels een samenstel van PR- en communicatiemaatregelen. Zij doen dat in overleg en samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen/ intermediairs/ Wirtschaftsfördereinrichtungen als geassocieerde samenwerkingspartners. Hierbij horen organisaties als BOM, Brainport Industries, Valley bureaus (Gelderland), Streeknetwerken (Brabant) aan Nederlandse kant. aan de Duitse kan zijn dat Wirtschaftsfördereinrichtungen en andere intermediairs. De partners zorgen ervoor dat de MKB-bedrijen ondersteuning ontvangen van over de grens, via grensoverschrijdende workshops, product-, proces- en business modelontwikkeling, coachings, clustering met andere MKB-ers en kennisinstellingen uit het buurland en shared facilities.

Projectgebied

Het projectgebied betreft Gelderland, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Noord-Rijn Westfalen. Duitse en Nederlandse MKB’ers in het projectgebied kunnen profiteren van subsidies voor coaching, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies. Ook is financiering voor de uitvoer van een R&D-plan en prototypebouw mogelijk.

Meer weten? Kijk op Digipro

Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor ACE nieuwsbrief

* = verplicht veld
Ik ben een: