Politieacademie nieuwe partner ACE

ACE en de Politieacademie gaan de komende jaren samenwerken. Bij de nationale politie is er steeds meer behoefte aan automotive hbo-studenten. Binnen de politie zijn er voor automotive engineers diverse carrièremogelijkheden.

De Politieacademie voorziet in het opleiden van politiemedewerkers op verschillende niveaus en binnen verschillende vakspecialistische gebieden. Eén van deze gebieden betreft de Forensische Opsporing. Hierbinnen wordt forensisch onderzoek verricht naar onder andere voertuigen. Deze voertuigen zijn ofwel betrokken bij ernstige verkeersdelicten met dode(n) en/of zwaargewonde(n); ofwel betrokken bij een misdrijf. In beide gevallen wordt door middel van onderzoek naar het voertuig aan waarheidsvinding gedaan om strafbare feiten te kunnen bewijzen of om nabestaanden een antwoord te kunnen geven.

De huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de auto-industrie stellen alsmaar groter wordende eisen aan de forensische voertuigonderzoeker. Veel van de medewerkers van Forensische Opsporing, actief op het gebied van VOA (Verkeers Ongevallen Analyse ), hebben een mbo-opleiding genoten. Dankzij de toename aan elektronica en complexere regelsystemen bijvoorbeeld bij autonoom rijden, is er een grote behoefte aan hoger opgeleiden die in staat zijn voertuigdata te verkrijgen en interpreteren. Zij zijn in staat de ontwikkelingen te volgen en de kwaliteit van het voertuigonderzoek te verbeteren en te borgen binnen de organisatie. Daarnaast geldt dat ook het personeelsbestand van de politie vergrijst. De komende vijf à tien jaar wordt een uitstroom van specialisten verwacht die de politie – bij voorkeur – opvult met hbo-opgeleide medewerkers.

Geplaatst in Nieuws

Aanmelden voor ACE nieuwsbrief

* = verplicht veld
Ik ben een: