Organisatie

ACE bestaat uit een ingespeeld team van professionals, een team van mensen dat continu kennisinstellingen en bedrijven met elkaar weet te verbinden. Zo versterken we elkaar.
Meer dan ooit tevoren draait alles om netwerken, kennis opbouwen én kennis delen. ACE is een kennisinstituut en wij werken als interface tussen onderwijs, onderzoek en industrie op het gebied van automotive technologie.
Wij hebben een katalysatorfunctie en zien het als onze taak om focus, slagvaardigheid, faciliterend en verbindend vermogen in al onze activiteiten te waarborgen. Deze activiteiten moeten de partners van ACE in staat stellen om te kunnen voldoen aan de constante behoefte aan actuele kennis en nieuwe inzichten én aan voldoende beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel.
De manier waarop de activiteiten van ACE zijn georganiseerd wordt het beste geïllustreerd door drie belangrijke aandachtsgebieden:

  • De combinatie van de verschillende bestuursorganen en de verdeling van de bevoegdheden en activiteiten hiervan
  • Het beheer en verdeling van de kennisgebieden/onderzoeksprogramma’s
  • Operationele ruimte en slagvaardigheid

ACE governancestructuur bestaat uit de volgende organen:

  • Bestuur
  • Programmaraad
  • Programmabureau