RDW

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van:

  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan : Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt
  • toezicht en handhaving: toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
  • registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
  • Documentafgifte: documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

De taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten.

Missie

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit.

Basisregister voertuigen

Het kentekenregister is sinds 2008 aangewezen als basisregister voertuigen van Nederland. De RDW is houder van dit register. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en bedrijven, maken hier gebruik van.

https://www.rdw.nl/