Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING AUTOMOTIVE CENTER OF EXPERTISE (ACE)

Een privacyverklaring wordt ook wel privacy policy of privacy statement genoemd. Het is een gedragscode waarin Automotive Center of Expertise (ACE) te Helmond de verwerking van jouw persoonsgegevens regelt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website met het domein acemobility.nl, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Wet bescherming persoonsgegevens Europees geregeld 

Regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin is vastgelegd dat je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze moet verwerken.

Deze privacy policy is in Europees verband geregeld. Vanaf 25 mei 2018 is de verordening in alle lidstaten van de EU van toepassing en kan er gehandhaafd worden.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

ACE verzamelt persoonsgegevens voor het volgende doel:

Aanmelding e-mail nieuwsbrief
Via de website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
ACE verzamelt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres
  • Of je student, ouder of decaan of werknemer of bedrijf bent.

Je kunt je altijd via een directe link in de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief is het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens nodig.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ACE bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is gelet op de doeleinden van de verwerking van deze gegevens.

Jouw rechten

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat iemand zijn verzamelde persoonsgegevens moet kunnen inzien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Als de gegevens feitelijk onjuist zijn, is dat een legitieme reden. Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften, moet ACE wijziging van de gegevens toestaan.

Een verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens kan via email aan ACE kenbaar worden gemaakt: info@acemobility.nl. Binnen de maximumtermijn van vier weken wordt de wijziging door ACE in haar bestand doorgevoerd.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten door ACE niet leverbaar zijn.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (nieuwsbrieven); in dergelijk geval hoeft je geen redenen op te geven.

Je gegevens worden door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

Ontvangers van verzamelde gegevens

De accountmanager en secretariaat van ACE zijn de ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens. Zij zijn het namelijk die verantwoordelijk zijn voor verzending van de nieuwsbrieven van ACE.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

ACE heeft de persoonsgegevens beveiligd door te werken met secure sites (https), waarop zowel een login-naam als wachtwoord zijn vereist.

In geen geval kan ACE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Vragen over deze privacy verklaring

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@acemobility.nl.