The Automotive Learning Community (TALCOM)

Samen ontwikkelen

In het project The Automotive Learning Community (TALCOM) creëren automotive bedrijven, organisaties en verschillende onderwijsinstellingen samen een leeromgeving en -cultuur waar werkgevers in de automotive industrie en mbo-, hbo- en wo-opleidingen intensief gaan samenwerken en van elkaar gaan leren.

Les- en trainingsmateriaal

De automotive industrie en de onderwijsinstellingen ontwikkelen samen les- en trainingsmateriaal dat inhoudelijk en qua leervorm aansluit bij de behoeften van de werkenden in deze industrie. Inhoudelijk gaat het om bijvoorbeeld productinnovaties zoals elektrificatie, connectiviteit en driver biometrics. Ook op het gebied van proces- en supply chain innovatie is behoefte aan les- en trainingsmateriaal, bijvoorbeeld op het gebied van lean manufacturing, digitalisering, ketensynchronisatie en mobiliteitsconcepten. Uiteraard zijn verschillende leervormen van belang, zoals jobrotation, e-learning, praktijkleren en traineeships, waarmee werknemers op verschillende manieren nieuwe vaardigheden aanleren.

Er zal een Education Center, een Academy ontstaan, waar (toekomstig) werkenden de juiste training, modulen of lessen vinden om hun kennis en competenties te vergroten. 

Kijk verder in de factsheet

Wie doen er mee?

Fontys Hogescholen (penvoerder), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, AutomotiveNL, RAI Vereniging, Technische Universiteit Eindhoven, Summa College, Automotive Campus, DAF Trucks, (associate), Mitsubishi Turbocharger en Engine Europe, EDAG, VB-Airsuspension, TomTom, Sioux Logena, Lightyear, Trescal, Ebusco, Advanced Electromagnetics, Sensata Technologies, ItoM, ItoM Medical, VDL Nedcar (associate), VDL ETS (associate), Metafas, Unit040 Ontwerp.

Consortiumbijeenkomsten 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 mei 2021 van 13:00 - 14:00 uur.

 

Werkgroepen

Om inhoudelijk vorm te geven aan het lesmateriaal dat ontwikkeld moet worden, zijn verschillende werkgroepen opgezet om daarin de eisen en voorwaarden te bepalen en benodigd materiaal te ontwikkelen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kijken hier gezamenlijk bijvoorbeeld ook naar de inzet van demonstrators die ingezet kunnen worden voor zowel de mbo- en hbo-opleidingen als voor werknemers van bedrijven. 

De volgende werkgroepen zijn actief:

werkgroep Autonoom rijden

werkgroep Elektrificatie

werkgroep Solar

werkgroep Biometrics

werkgroep Communicatie

werkgroep Acquisitie, Partners en Community 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: talcom@acemobility.nl