Symposium 25 januari 2023

CONCEPT programma TALCOM symposium 25 januari 2023

Ochtend (facultatief) van 9.30 tot 11.00 uur

Alternatieve brandstoffen

Rol van alternatieve brandstoffen in toekomstige mobiliteit en toekomstige ontwikkeling (Menno Merts)

9.30 - 10.15 @HAN R29 ARLA

Om de energietransitie snel, efficiënt en effectief te realiseren hebben we een breed scala aan technologieën nodig. Verbrandingsmotoren zullen een belangrijk aandeel hebben in deze transitie, mits aangedreven door de juiste brandstof. Hernieuwbare brandstoffen zijn daarbij essentieel. Welke hernieuwbare brandstoffen zullen een rol spelen, wat zijn de relevante technologieën en welke ontwikkelingen zijn gaande?

Controle en veiligheid van waterstofsystemen met H2-demonstratiemodel en toekomstige ontwikkelingen

10.15 – 11.00 @HAN R29 Lokaal ARLA

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie. Tegenwoordig ontstaat er een “gat” tussen benodigde kennis en beschikbare kennis. Deze kennis kan niet makkelijk geïmplementeerd worden in het curriculum van ROC, Bachelor en Master, omdat we dan “te laat” zijn. In deze sessie gaan we delen hoe we dit proces kunnen versnellen met de H2 Demonstrator, voor mensen uit het bedrijfsleven en voor onderwijsinstellingen. Verder, gaan we uitleggen hoe een waterstof systeem werkt, hoe je dit opbouwt, hoe de control werkt en hoe dit veilig te doen is.

Elektrificatie

Tekst volgt.

Autonoom rijden  

Frank Berndsen and Michiel Klifman)

9.30 – 11.00 @HAN R29 H0.72

In deze workshop worden een aantal HAN deliverables gepresenteerd op het gebied van autonoom rijden. De workshop start met een centrale presentatie, waarna veel aandacht voor interactie met HAN docenten/onderzoekers die hieraan hebben gewerkt. Een overzicht van de deliverables HAN Streetdrone, HAN Autonomy Kit, HAN VRU (Vulnerable Road User) robot en de Smart Cars wordt getoond.

Lean

Lean Robotics (Vincent Wiegel)

9.30 – 10.15 R29 H3.22

Het ontwikkelen en toepassen van robot-oplossingen is complex. Succesvolle toepassing van robotoplossingen vereist onder meer een goede inpassing in het productie- en assemblageproces. In deze workshop bespreken we de combinatie van Lean en Robotics om te komen tot succesvolle robotiseringsprojecten en betere processen.

Lean 4.0 (Jannes Slomp)

10.15 – 11.00 R29 H3.22

Deze sessie gaat in op de betekenis van Lean en Industry 4.0 technieken voor automotive bedrijven. Duidelijk wordt dat Lean en Industry 4.0 hand in hand gaan. Dit wordt LEAN4.0 genoemd.  Twee ‘tools’ zullen in deze workshop meer in detail besproken worden.  Allereerst de LEAN4.0 Scan waarmee management teams inzicht kunnen krijgen in de uitdagingen van hun bedrijven in de ontwikkeling van LEAN4.0.  Vervolgens zal de ‘LEAN4.0 teamleider’-opleiding besproken worden: een on-line (teams-) opleiding dat teamleiders ondersteunt bij het on-the-job ontwikkelen van LEAN4.0 verbeteringen.

Smart Manufacturing

Multi-material composites for Lightweight Engineering (Didier Polling)

9.30 – 10.15 @SPC-IPKW

In deze sessie zal een overzicht gegeven worden van de multi-material ontwikkelingen die binnen de HAN en met name verbonden aan het SPC hebben plaatsgevonden onder andere op het gebied van thermoplastisch compositie in combinatie met 3d geprint metaal.

Manufacturing (Fontys)

10.15 – 11.00 @SPC-IPKW

Tekst volgt.

11.30 – 13.30 uur

Formele start programma met aansluitend een lunch en expositie waar TALCOM partners en werkgroepen resultaten als showcase kunnen delen.

 

Ronde-tafelbijeenkomsten

Tussen 14.00 – 15.30

Alternatieve brandstoffen (Menno Merts)

Bij HAN Automotive Research lopen of liepen allerlei projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen. Doel is altijd het vinden van een goede combinatie van motor en brandstof, om bij te dragen aan een duurzame business case. Neem deel aan deze sessie als u meer wilt weten over de technologische uitdagingen en mogelijkheden. Bespreek hoe wij kunnen bijdragen aan uw specifieke situatie.

Functional Safety

Tekst volgt

 

Sprong project Digital Twin

Tekst volgt

 

Lean (Vincent Wiegel – Jannes Slomp)

Vanuit het Lectoraat Lean/World Class Performance doen we onderzoek naar het gebruik en de ontwikkeling van c(r)obots, augmented reality en digital twinning binnen bedrijven. Hierbij kijken we steeds met de lean bril: hoe helpt het bij het realiseren van flow, het verwijderen van verspillingen en het continu verbeteren.  Belangrijk is de rol van de managers en engineers.  In deze ronde tafel willen we, vanuit de ervaring van de aanwezige managers en engineers, boven tafel krijgen wat LEAN4.0 voor hun rollen betekenen.  Dit zullen we doen aan de hand van diverse stellingen.   

 

Guidelines Lightweight (Didier Polling)

Vanuit diverse projecten hebben we opgemerkt dat er een behoefte is aan een richtlijn voor lichtgewicht constructies binnen Automotive met een focus op thermoplastisch composieten. Om deze guideline vorm te geven willen we in de rondtafel sessie inventariseren hoe we samen met bedrijven deze guideline op kunnen zetten.

Elektrificatie

Tekst volgt

 

Waterstof (Carolien Kattenbelt)

De HAN is penvoerder voor de Human Capital agenda van het groeifonds GroenvermogenNL voor de regio Arnhem/Nijmegen-Brainport. Daarnaast vormen we samen met de Saxion een onderzoeksgroep op het gebied van Decentrale Waterstof Toepassingen. Graag gaan wij in deze rondetafel met bedrijven in discussie hoe wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan de human capital en innovatie uitdagingen op het gebied van waterstof voor onze regio.

 

Additive Manufacturing

Tekst volgt