Procesbeleid Nationale goedkeuringen en registratie van voertuigen

‹ Terug

Type vacature
Stage/Afstudeerstage
Bedrijf
RDW
Plaats
Zoetermeer
Niveau
HBO
Opleidingsrichting
Technische Bedrijfskunde
Specialisatie
Business & Management, Lean/Proces Optimalisatie, Monitoring

De opdracht samengevat :

Bij de grondslag van de registratie van voertuigen is er een verschil tussen de lidstaten. Daarbij is, niet altijd helder of het voertuig:

-                    is goedgekeurd

-                    de goedkeuring geen risico of gevaar voor mens of milieu

-                    welke voorschriften zijn getoetst

-                    welke norm is gehanteerd

-                    welke vrijstellingen zijn toegekend, onder welke voorwaarde

-                    welke ontheffingen zijn verleend, onder welke voorwaarde

Niet alle noodzakelijke voertuigdata is beschikbaar. Zo ontbreekt bij bijv. Duitse nationaal geregistreerde voertuigen de wielbasis, de spoorbreedtes en de actieradius die we in Nederland noodzakelijk achten. Ook zijn bijv. de WLTP-gegevens of vermogens die de basis zijn voor de Belasting Personenwagens en Motorrijwielen (BPM) vaak niet beschikbaar in de buitenlandse kentekenbewijzen.

Omschrijving bedrijf / Description company:

Welkom in de dynamische wereld van de RDW!

Bij de RDW werk je aan de mobiliteitsoplossingen van morgen die door miljoenen mensen nationaal en internationaal worden gebruikt. De RDW draagt op een innovatieve manier bij aan het verbeteren van veiligheid, rechtszekerheid en duurzaamheid van het wegverkeer en aanverwante terreinen zoals parkeren, tol en identificatie. Met veiligheid bedoelen we verkeersveiligheid, maar ook het veilig omgaan met bijvoorbeeld voertuig- of rijbewijsgegevens. Daarnaast dragen we bij aan een gezond milieu door het stellen van milieueisen en het controleren of voertuigen daaraan voldoen. Daarbij stimuleren we het gebruik van alternatieve brandstoffen en het efficiënt inzetten van voertuigen. Dit alles doen wij vanuit onze kernwaarden: betrouwbaar, dienstbaar en wendbaar. De RDW is ambitieus en daar passen medewerkers bij die bereid zijn om grenzen te verleggen, nieuwsgierig zijn en het beste uit zichzelf willen halen. En daar investeren wij graag in.

Omschrijving afdeling / Description department:

Afdeling Procesbeleid
De afdeling Procesbeleid is richting gevend voor het beleid van de processen van de divisie Toezicht & Beoordeling. Aan de hand van trends en ontwikkelingen, binnen en buiten de RDW, bouwen wij kennis op over de diverse onderwerpen. Niet alleen op het gebied van milieu, fraudebestrijding en voertuigveiligheid, maar ook breder t.a.v. verkeersveiligheid en de beheersing daarvan. We delen en vertalen de opgedane kennis, in samenwerking met andere afdelingen, naar wat er gerealiseerd moet worden om de processen in lijn te brengen met het beoogde doel. Dit alles in lijn met strategische doelstellingen. Procesbeleid neemt deel in diverse in- en externe overleggen en werkgroepen op nationaal en Europese niveau, zoals Adviesgroep Regelgeving, Coördinatieberaad, EREG en CITA. We acteren bij onze werkzaamheden in verschillende rollen. Dit is afhankelijk waarvoor we voor worden ingezet en het stadium waar een onderwerp zich op dat moment begeeft. Deze rollen zijn eindverantwoordelijke, regisseur, adviseur, beleidsmaker en netwerker.

Voorbeelden van werkzaamheden van Procesbeleid zijn:

monitoren van trends en ontwikkelingen;

 • deelnemen aan projecten;
 • vertegenwoordigen van de RDW in diverse externe overlegvormen;
 • coördineren van een uitvoeringstoets;
 • beleidsregels maken;
 • advies geven over wet- en regelgeving;
 • adviseren van de manager Procesbeleid;
 • input leveren aan de ICT ketenontwikkelingen in afstemming met lijnprocessen en projecten;
 • onderhouden van contacten met de specifiek voor de portefeuille belangrijke interne – en externe partijen.

Verantwoordelijkheden / Responsibilities

We verwachten veel eigen initiatief in deze opdracht, men moet contacten leggen in binnen- en buitenland, eventueel ook daar bezoeken brengen. Een rijbewijs is daarom handig.

Aantal uren per week: 24 – 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

-          Voer interviews intern uit met stakeholders

-          Voer interviews uit met Belgische en Duitse collega’s

-          Aansluiten bij TAAM-overleg

-          Aansluiten bij EREG (herregistratie)-overleg

-          Breng in beeld wat de lijnen intern zijn naar buitenland

-          Breng in beeld of/wat de bepalende gremia in buitenland zijn

 

Resultaat van de opdracht:

-          Plan opstellen om tot systematisch overleg te komen met andere lidstaten

-          Communicatielijnen vanuit RDW met andere lidstaten in beeld gebracht

-          Goedkeuringsinstanties (type/individueel) in beeld gebracht per lidstaat

-          Registrerende instanties in beeld gebracht per lidstaat

-          Uitgangspunten van proces gedefinieerd, bijv.

-          Er is altijd een aanvraag, los van goedkeurings-/kentekenbewijs

-          Als het ijzer niet veranderd, dan voegt kentekenbewijs halen niets toe

-          Google is geen bron, aanvrager levert de noodzakelijke data

Scope opdracht:

In scope van de opdracht:

-          Overleg met diverse medewerkers van diverse afdelingen binnen de RDW

-          Overleg met diverse medewerkers van diverse buitenlandse collega’s

Buiten scope van de opdracht:

-          Digitale certificaten van overeenstemming (Initial vehicle information)

-          Regelgeving (opnemen schade-reparatie)

-          Regelgeving (identiteit vaststellen)

-          Centrale beoordeling

-          Single digital gateway

-          Identiteitsissue ’s

Wat bieden we aan: / What do we offer:

 • Salaris / Salary : Hbo/wo: € 571,50 bruto per maand bij een 36 urige werkweek
 • Evt. begeleiding (bij opdracht) / Guidance on assignment: We verwachten dat je de opdracht zoveel mogelijk zelfstandig uitvoert. Natuurlijk wordt je ondersteund door een stagebegeleider, die de weg wijst binnen de organisatie, en in contact brengt met de juiste, voor jou opdracht benodigde personen.

Contactinformatie / Contactinformation:

Contactgegevens:

Wil je meer weten over deze leuke opdracht? Neem dan contact op met Theo Jacobs, adviseur bij de afdeling Procesbeleid, via +31 6 515 82 223 of tjacobs@rdw.nl.

Reageren:

Stuur je motivatie en CV naar Marianne Reinders via mreinders@rdw.nl. Voor vragen over de procedure of andere stage opdrachten kun je haar ook bereiken op +31 6 525 99 683

Apply now with ACE

Please mention 'ACE internship / graduation 2019' when applying for a project! The Automotive Center of Expertise is a partnership between the three Universities of Applied Sciences Automotive (HAN, Fontys and Rotterdam) and the automotive industry. Partner companies of ACE are selected companies that have a close bond with education. These ACE Partners are preferred companies and are known for high-level assignments, excellent guidance/coaching and innovative topics.

Apply ›

Why with ACE

 • Network with other ACE interns / graduates and join our automotive network.
 • Eligible for the ACE student award with your graduation assignment.
 • Gain acces to knowledge at other automotive companies and graduates trough the ACE network.