RDW

Bedrijfsbeschrijving en achtergrond

De RDW voert taken uit op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark (APK) en schept hij voorwaarden ter voorkoming van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in Europees verband en speelt hij een belangrijke rol in de internationale informatie-uitwisseling. Tevens is de RDW nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen (innovaties) in de mobiliteit.

Loopbaanperspectief

Er gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Als RDW zitten we er middenin. In zo’n dynamische organisatie groei je bijna vanzelf mee. En om ervoor te zorgen dat je daar ook alle mogelijkheden toe hebt, bieden we je prima faciliteiten voor je persoonlijke ontwikkeling.

  • Je kunt rekenen op opleidings- en professionaliseringstrajecten, afgestemd op jouw niveau: van medewerker tot manager.
  • Studiefaciliteiten helpen je om je kennis te verbreden en te verdiepen.
  • Intern kun je gebruikmaken van mobiliteitsprogramma’s zodat je over de grenzen van je eigen werkgebied heen kunt kijken.

Stage en afstudeer mogelijkheden

Stage- en afstudeermogelijkheden zijn er altijd. Onderwerpen kunnen zeer divers zijn. Van ontwikkelingen in bedrijfsvoering tot onderzoeken in het kader van ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen, nieuwe aandrijftechnieken en het houden van toezicht.