Professional program for students who want more challenge

Are you an ambitious student looking for a nice graduation assignment? Do you want to professionalise and develop yourself? Do you want an extra challenge but no extra study program? 

Then the ACE Mobility Professional Program is made for you! 

The professional program of ACE is accessible for those students who have a graduation assigment at one of the partners of ACE. Together with our partner companies we developed a program for students. The program is connected to your graduation assignment and you can follow the program during the regular graduation traject. You will develop skills that help you during your whole career. 

What is the content of the program? 

  • During your assigment you will be invited to follow some trainings together volg je een aantal trainingen samen met de andere studenten die het programma volgen. De verschillende partnerbedrijven organiseren dit samen met ACE.  

  • 5 à 6 trainingen zijn gericht op professional development en op innovatieve thema’s 

  • Voorbeelden zijn: analysebegeleiding in onderzoek, projectmanagement, presentatieskills, Lean Six Sigma, Management Drives, Automation of Energy transition,  

  • De trainingen die in september starten publiceren we op onze site:  https://www.acemobility.nl/automotive-talent/professional-program  

  • Je volgt het programma naast je regulier afstudeertraject, dus je hebt geen studievertraging.  

  • Beoordeling is op deelname/ afronding training, niet met een cijfer en formele beoordeling