Op naar slimme en schone voertuigen

Fontys, HAN en ACE Mobility doen de komende vier jaar onderzoek met een SPRONG-subsidie. De onderzoeksgroep heet voluit Future Autonomous Sustainable Transport (FAST).

Bereikbaarheid tot producten, diensten en mensen, dat is waar mobiliteit om draait! Mobiliteit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Mobiliteit van de toekomst moet schoner, stiller, efficiënter, veiliger, betaalbaar en inclusief zijn voor burgers, bedrijven en de samenleving als geheel. Dat betekent een aantal flinke uitdagingen. De verplaatsing van mensen en goederen legt een grote druk op het klimaat, de volksgezondheid en de leefbaarheid. De toekomst van het wegverkeer vraagt om moderne, slimme mobiliteit: efficiënte verplaatsingen, minder uitstoot, veiliger transport en een toegankelijker, inclusiever vervoersaanbod. Een complex vraagstuk, waar de hele wereld mee te maken heeft, mobiliteit stopt immers niet bij de grenzen. Internationaal, nationaal en regionaal zijn dan ook verreikende ambities geformuleerd op het gebied van mobiliteit.

Ger Post
Research Manager Fontys


g.post@acemobility.nl

CO2 en NOx emissies verlagen

Zes lectoraten/Centres of Expertise van Fontys en HAN gaan samen met ACE Mobility daarom vier jaar samenwerken op het gebied van onderzoek naar Future Autonomous Sustainable Transport (FAST). Doel is bij te dragen aan het verlagen van CO2- en NOx-emissies van mobiliteit en transport en het verbeteren van het concurrerend vermogen van de Nederlandse economie. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van een SPRONG-subsidie van het Regieorgaan SIA. Ger Post, lector van Fontys leidt het project. 

Kernthema’s energietransitie en cooperative connected& automated mobility

De mobiliteitsindustrie (inclusief Automotive) is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie. Naast auto- en truckfabrikanten speelt de toeleveringsketens een belangrijke rol: bijna elke auto in de wereld bevat onderdelen van Nederlandse makelij. Deze industrie heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen vanwege de noodzakelijke reductie van CO2 en NOx emissies. In dit SPRONG-project zijn de kernthema’s energietransitie en cooperative connected & automated mobility (CCAM), gericht op goederenvervoer en collectief personenvervoer. Ger Post: “De kennis en expertise van de SPRONG-groep wordt gezamenlijk ingezet om op basis van ‘vraagsturing’ - wensen en eisen van stakeholders en eindgebruikers - tot procesverbeteringen te komen. Daarom ontwikkelen we een gezamenlijk Virtual Mobility Lab als een digitale omgeving voor kenniscreatie, -circulatie, - adoptie en business development.”

SPRONG-subsidie om krachtige onderzoeksgroep te vormen

De onderzoeksgroep FAST is gehonoreerd als SPRONG-groep. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoekers van verschillende hogescholen. FAST krijgt € 2,5 miljoen voor de eerste vier jaar van het traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is om een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens € 2,5 miljoen voor weer vier jaar. Met SPRONG doet Regieorgaan SIA een grote investering in de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Jan van Wijk: “Wij zijn heel blij met de toezegging van de SPRONG-subsidie. Dit geeft ons de kans om samen met de deelnemende bedrijven intensief te werken aan de versterking van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan een automotive & mobility learning community.”

Partners in dit project

Fontys Hogeschool is penvoerder van het project. Vijf van haar lectoraten/Centres of Expertise zijn betrokken: Future Automotive, CoE Supply Chains For Society, Industrial Engineering and Entrepreneurship, Designing the Future en Recht en Digitale Technologie. Vanuit de HAN is het lectoraat Automotive Research betrokken.

ACE Mobility is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Verschillende bedrijven en organisaties zijn ook betrokken: DAF, Hyster-Yale, V-tron, Groenewegen, VDL, Conexxion RET, KLG Europe, Beurskens Cargo, AB-Inbev, RAI Vereniging, Port of Twente, Siemens, TNO, gemeenten Helmond en Arnhem, en Provincie Noord-Brabant.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (1x per maand)

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap