ACE Mobility is op het gebied van de Human Capital Activiteiten leidend in verschillende Groeifondsinitiatieven. ACE Mobility heeft hiervoor een eigen aanpak geschreven die inmiddels in vier voorstellen is opgenomen:

  • Battery, Materials Independence Circular Battery Technology - NL
  • Waterstof 
  • CCAM (Connected Cooperatieve Automated Mobility; Smart-delta Last and first mile transportation
  • laadinfrastructure; Charging Energy Hub - NL.

Implementatie van zowel IMIAT als de Hydrogen Test Facility binnen respectievelijk waterstof en CCAM zijn zeer kansrijk. Daarnaast is ACE intermediair voor andere onderwijsinstellingen om in deze initiatieven te participeren. Tot eind 2022 hebben er in totaal 10 Human Capital workshops plaatsgevonden. Op 3 februari zijn de toepassingen ingediend. In april 2023 start een nieuwe ronde Human Capital workshops.

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl

De aanpak

De Human Capital uitdagingen worden door de betrokken partners als een van de grootste bottlenecks gezien in de uitvoering en verdere opschaling van de groeifondsvoorstellen. Het gaat bijvoorbeeld over het aantrekken van voldoende technisch geschoold personeel. We streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met de technologische innovatie. Het doel is een ‘toekomstbehendige’ arbeidsmarkt, waarin werkgevers bereid en in staat zijn om mee te bewegen met de behoeften en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

Human Capital Actie Agenda

De topsectoren hebben gezamenlijk een roadmap, waarbinnen elke individuele topsector weer een eigen actieplan Human Capital heeft ingebracht. Met onze aanpak komen we niet alleen tot een invulling voor een specifiek technologiegebied, maar we gebruiken de aanpak in alle groeifondsvoorstellen waardoor een verdiepende Automotive/ mobiliteit Human Capital Actie agenda ontstaat. Zo kunnen we de sectorspecifieke accenten aanbrengen en het ecosysteem creëren waarin we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Learning Communities

We kiezen bewust voor een ecosysteem aanpak met publiek-private learning communities, zoals ook wordt aanbevolen door het Landelijk Netwerk Learning Communities. Daarnaast zetten we ook thematische fieldlabs waarbij in zogenaamde Challenge-Based Learning Communities de organisaties met elkaar aan de slag gaan.