Samenwerkingen met automotive hogescholen

Fontys Hogescholen

ACE werkt nauw samen met de opleiding Automotive en met de opleiding Automotive Management van Fontys Hogeschool.

Met docenten van Fontys Hogescholen werkt ACE samen op het gebied van onderwijsontwikkeling, researchactiviteiten in samenwerking met de partners van ACE uit de automotive industrie. 

 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

ACE werkt nauw samen met de opleiding Automotive van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Met docenten van de HAN werkt ACE samen op het gebied van onderwijsontwikkeling, researchactiviteiten in samenwerking met de partners van ACE uit de automotive industrie.