Toekomstplan ACE Mobility

Op 9 oktober 2023 heeft de Raad van Toezicht van ACE Mobility ingestemd met het toekomstplan van ACE Mobility. In een eerder stadium had het bestuur van ACE Mobility al ingestemd met ons plan. 

  • In het speerpunt Onderwijs ligt de nadruk op de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven en talentontwikkeling. ACE Mobility draagt bij aan structurele kennisopbouw en kennisdeling met als doel de onderwijskwaliteit en kenniscirculatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Samen met ons solide partnernetwerk organiseren we diverse succesvolle activiteiten om dit te bevorderen, zoals een Automotive Career Day en een Student Award.
  • De overgang naar digitalisering, autonoom rijden en elektrificatie vereist werknemers met de juiste vaardigheden en opleiding. Daarom richten we ons ook op Human Capital en leven-lang ontwikkeling.
  • In Innovatie & Onderzoek richten we ons op intensieve samenwerking met de lectoraten van de hogescholen. Met de dynamiek van ACE mobility als initiator samen met een lectoraat als R&D organisatie, hebben we samen een sterke rol in kennisverspreiding.

Lees hier de samenvatting van ons toekomstplan.