Human Capital

Automotive Human Capital is de waarde die medewerkers van alle organisaties leveren door inzet van vaardigheden, kennis en expertise. De industrie en het onderwijs investeren in levenslange ontwikkeling van mensen om de gecombineerde kwaliteit en kwantiteit zeker te stellen die we nodig hebben om mondiale uitdagingen binnen de mobiliteitsindustrie op te lossen. 

Human Capital belang

Goed opgeleide professionals zijn nodig om technologische oplossingen te bedenken, maken en onderhouden. Technologische veranderingen nemen toe, terwijl het tekort aan (technisch) talent steeds omvangrijker en nijpender wordt. Dit menselijk kapitaal speelt een essentiële rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Dit kapitaal, dat dus uit mensen bestaat is, samen met de technologische innovaties, de sleutel voor maatschappelijke en technologische transities.

Human Capital belang

Rol van ACE Mobility

ACE Mobility neemt deel in vier Nationaal Groeifondsvoorstellen. De onderwijsvernieuwingsactiviteiten, als trekker van de the Automotive Learning Community, en de samenwerking met HAN en Fontys zijn fundamenten voor een goede inbedding van onze speerpunten in het landelijk beleid.

Wat doet ACE Mobility

Wat er landelijk gebeurt

Nederland behoort economisch tot de mondiale top. Om aan die top te blijven, moeten we een permanente inspanning leveren en alert reageren op wat er in onze omgeving gebeurt. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een van de belangrijkste pijlers daarvoor. Op landelijk niveau is daarom beleid ontwikkeld door de topsectoren om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking van Nederland zich blijft ontwikkelen.

Landelijke initiatieven

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in grootschalige projecten die op lange termijn zorgen voor duurzame economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Een van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. De human capital aanpak gaat zwaar meewegen in de beoordeling van de voorstellen door het Rijk. Een goede en gedegen aanpak is dus essentieel voor een succesvolle aanvraag. ACE Mobility is voor het onderdeel Human Capital betrokken bij verschillende aanvragen. 

Initiatieven Nationaal Groeifonds

TALCOM

In het project The Automotive Learning Community (TALCOM) creëren automotive bedrijven, organisaties en verschillende onderwijsinstellingen samen een leeromgeving en -cultuur waar werkgevers in de automotive industrie en mbo-, hbo- en wo-opleidingen intensief samenwerken en van elkaar leren.