Human Capital belang

Waarom

Adequaat opgeleide professionals zijn nodig om de technologische oplossingen te bedenken, maken en onderhouden. Terwijl de technologische veranderingen toenemen wordt het tekort aan (technisch) talent steeds omvangrijker en nijpender. Dit menselijk kapitaal speelt een essentiële rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Dit kapitaal is, samen met de technologische innovaties, de sleutel voor de maatschappelijke en technologische transities.We streven naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met technologische innovatie. Doel is een ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking, met als uitkomst een florerende economie en positieve maatschappelijke dynamiek.

Topsectorenbeleid

Dit bereiken vraagt actie, er is een structurele transitie in Human Capital nodig. De topsectoren hebben daarom gezamenlijk een roadmap, waarbinnen elke individuele topsector weer een eigen “actieplan Human Capital” heeft vormgegeven. Zo staan binnen de HTSM Human Capital actieagenda vier zaken centraal: Verbinden & samenwerken, meer vrouwen & meiden in techniek, MBO & HBO en de Learning Communities.

Speciaal voor de automotive en mobiliteitsindustrie

Voor de automotive en mobiliteitsindustrie is echter, ingegeven door de twin transitie naar digitalisering en duurzaamheid, een verdiepende Automotive Human Capital Actie agenda gewenst. ACE heeft een regierol bij het mede vormgeven en uitvoeren van deze actie agenda. Om zodoende de sectorspecifieke accenten aan te brengen en het ecosysteem te creëren waarin we onze bijdrage kunnen blijven leveren aan de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen.

Knelpunten

De instroom en doorstroom in het technisch onderwijs moet sterk worden vergroot. Hiervoor moeten we het onderwijs, maar ook de navolgende aansluiting op de werkomgeving, structureel anders organiseren. Zulks met meer ruimte voor diversiteit, toegankelijkheid, leren en werken samen en bevordering van om- en bijscholing. Dit onderwijs van de toekomst wordt ook vormgegeven in learning communities, aantrekkelijke hybride leeromgevingen voor innovatie waar opleidingen samen werken en leren.

Nederland heeft te maken met een van de grootste arbeidstekorten ooit en de verwachting is dat dit de komende 2 decennia zo zal blijven. Vrijwel alle bedrijven kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel krijgen en daarmee dreigt deze R&D motor te stagneren met in het verlengde ervan de economische motor van Nederland.

De actuele transities in automotive en mobiliteit maken ook dat arbeidsmobiliteit essentieel is om stabiliteit en groei mogelijk te maken. De veerkracht neemt echter af en dit komt mede doordat transities van werk naar werk onvoldoende plaatsvinden. Ook het activeren van onbenut arbeidspotentieel van zowel niet werkende als deeltijdwerkers blijft achter.

Organiserend vermogen en uitvoeringskracht in nodig om hier binnen de automotive en mobiliteitsindustrie ook echt een kentering in teweeg te brengen. Middels het tekenen van de MoU tussen ACE en RAI Automotive Industry NL bekrachtigen beide partijen de regierol die ze hebben in de koppeling van onderwijs, arbeidsmark & innovatie.

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you