Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, heeft de Europese Commissie in juli 2020 een waterstofstrategie voorgesteld om de ontwikkeling van schone waterstof te versnellen. Waterstof moet een van de pijlers van het Europese energiesysteem worden, in combinatie met de hernieuwbare energiebronnen die het moeten voeden of aanvullen, en de ontkoling van de industrie en de mobiliteit mogelijk maken, terwijl het bijdraagt tot de energieonafhankelijkheid van de Europese Unie. In 2023 neemt het aantal lokale en nationale projecten in verband met waterstof, zowel particulier als openbaar, toe, met name in Noordwest-Europa, een van de meest energie-intensieve gebieden van het continent. Hoewel het gebruik van waterstof niet nieuw is, zal deze nieuwe dimensie gevolgen hebben voor vele beroepen en een grote inspanning vergen op het gebied van opleiding, certificering van vaardigheden en de acculturatie van het grote publiek. De waterstofindustrie opbouwen betekent een Europese gemeenschap van vaardigheden opbouwen om de energietransitie te dienen en tekorten aan geschoolde arbeidskrachten te voorkomen.

Het doel van ons project is de ontwikkeling van de schone waterstofsector te bevorderen door de belemmeringen voor de Europese erkenning van vaardigheden en aanverwante systemen weg te nemen en door loopbanen die kunnen bijdragen tot de energietransitie te bevorderen via nieuwe praktische opleidingsprogramma's. Dit streven houdt in dat de actoren die belast zijn met vaardigheden en certificeringen in een netwerk worden ondergebracht. Dat specifieke opleidings- en acculturatiemodules worden ontwikkeld, getest en dat campagnes worden gevoerd om de waterstofsector en zijn mogelijkheden te promoten. Door binnen het consortium bedrijven, overheden en de belangrijkste actoren op het gebied van opleiding voor studerenden & werkenden samen te brengen, moet het project de ontwikkeling van een sleutelsector voor de energietransitie ondersteunen door een groot publiek aan te spreken

Tezamen met 40 partners, waarvan 18 ook budgettair participeren, is dit Human Capital programma opgezet rond benodigde waterstof skills bij de aankomende opschaling in Europa. Geschreven binnen de prioriteit rond een slimme en eerlijke energie transitie. Het project kent een omvangrijk activiteitenpakket van bijna 9 miljoen. ACE Mobility brengt hier eigen onderdelen in zoals de VR Experience, het Challenge Based Learning Community platform en de Learning Community ervaring. Ook de Carrière dag en workshops zijn onderdeel van het activiteitenpalet. Breder is ook de aansluiting met de HAN en Fontys omschreven daar het ook gaat om hoe waterstofonderwijs op te bouwen, de docenten op te leiden en te leren van elkaars aanpak binnen Noordwes0 Europa. En daarbij ook het vroegtijdig agenderen van een mogelijke waterstof carrière, juist bij hbo-studenten. Vanuit ACE Mobility is ook een support brief afgegeven namens de Hydrogen Test Facility.

Saskia Lavoo
Programmamanager


s.lavoo@acemobility.nl