De automotive engineer van de toekomst

De automotive engineer van de toekomst is een systeemdenker, die complexe en diverse vakdisciplines met elkaar kan verbinden. Systeemdenkers zijn in staat de complexe uitdagingen op het gebied van vervoersconcepten, duurzaamheid en technologie te begrijpen, te interpreteren, met elkaar te verbinden en te integreren. In de brochure komen werknemers van de automotive partners van ACE aan het woord die vertellen over hun toekomst in het automotive vakgebied.

Klik hier om de brochure te openen