De automotive engineer van de toekomst

De automotive engineer van de toekomst is een systeemdenker, die complexe en diverse vakdisciplines met elkaar kan verbinden. Systeemdenkers zijn in staat de complexe uitdagingen op het gebied van vervoersconcepten, duurzaamheid en technologie te begrijpen, te interpreteren, met elkaar te verbinden en te integreren. In de brochure komen werknemers van de automotive partners van ACE aan het woord die vertellen over hun toekomst in het automotive vakgebied.

Klik hier om de brochure te openen
Together we create the future of mobility | Fontys | HAN
Together we create the future of mobility | Fontys | HAN

Magazine Drive

In 2021 hebben wij voor het eerst ons magazine Drive gepubliceerd. Hierin vertellen jonge afgestudeerde ingenieurs over hun baan, komen docenten uit het automotive onderwijs aan het woord en vertellen bedrijven over de uitdagingen die de automotive industrie te wachten staan. 

Gepubliceerde magazines