Over ACE mobility

Ontwikkelingen in mobiliteit gaan razendsnel. De toekomst van het wegverkeer vraagt om slimme en groene oplossingen. Daarin spelen de Nederlandse automotive industrie en automotive opleidingen een belangrijke rol. In dit dynamische speelveld is een voorname taak weggelegd voor het Automotive Center of Expertise (ACE) dat een krachtig netwerk vormt van een selecte groep voorname bedrijven en organisaties in de Nederlandse automotive industrie en drie hbo-onderwijsinstellingen. Dit zijn Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam.

Benutten van de kracht van het netwerk
Toegepaste kennis staat bij ACE centraal en juist die kennis helpt het bedrijfsleven om flexibel en wendbaar te zijn en snel te kunnen inspelen op veranderingen. ACE gaat de kracht van het netwerk de komende jaren benutten om zich te ontwikkelen als kennisinstituut voor de automotive industrie. Een optimale aansluiting van praktijkgericht onderwijs en de ontwikkelingen in de dagelijkse beroepspraktijk van de industrie zijn daarvoor essentieel. De ambities zijn hoog en de toekomstige behoeften van de automotive industrie gaan leidend zijn in de koers van ACE.

Kennisinstituut met aandachtsgebieden
ACE als kennisinstituut heeft als doel om de Nederlandse automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden door de kracht van de voornaamste spelers in de automotive sector te bundelen en de synergie te benutten. De behoeften van de industrie zijn daarin leidend en de kennis vanuit de hbo’s en de bedrijven vormen de pijlers. ACE draagt bij aan een sterke automotive sector door focus op:

  • Industrie als leidraad
  • Onderzoek (ACE lectoraat)

  • Onderwijs  (LLL, ACE Academy)
  • Internationalisering