Rol van ACE Mobility

ACE Mobility heeft een regierol op het snijvlak van onderwijs-arbeidsmarkt-innovatie. ACE Mobility wil daarin pre-competitieve leidende samenwerkingsverbanden opzetten die een optimale bijdrage kunnen leveren aan de knelpunten en het noodzakelijke ecosysteem opbouwen om deze aan te pakken. Dit doet ACE Mobility bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor verschillende Human Capital agenda’s binnen Nationaal Groeifondsvoorstellen, door te investeren in onderwijsvernieuwingsactiviteiten en de Automotive Learning Community te trekken om zo te zorgen voor een goede inbedding van onze speerpunten in het landelijk beleid.

Rol van ACE Mobility

ACE Mobility zet zich in voor een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt door te investeren in een infrastructuur van duurzame samenwerkingsverbanden waar onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen, bedrijven en overheden met elkaar werken aan een leven lang ontwikkelen als basis voor innovatie. Zodat (de groei van) menselijk kapitaal zich optimaal gaat en blijft verhouden tot de innovatieve ontwikkeling van Nederland. Deze ontwikkelingen maken dat het profiel van de automotive engineer zich ook meer richt op multidisciplinariteit en samenwerking (quotes). Deze duurzame en intensieve samenwerkingsverbanden, waarin Learning Communities een belangrijk bouwblok vormen voor het innovatie ecosysteem, worden algemeen ook gezien als innovatieversnellers

ACE Mobility doet dit door het opstarten van samenwerkingsverbanden die de mogelijkheden vergroot voor kennisontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijk gebruik van faciliteiten en investeringen in human capital en faciliteiten ten behoeve van het verdienvermogen van de Automotive en Mobiliteits industrie

De focus ligt op de topics SMART SUSTAINABLE SAFE waarbinnen pre-competitieve leidende samenwerkingsverbanden worden opgezet.

ACE Mobility heeft daarvoor een aantal eigen tools die de ruggengraad vormen van deze activiteiten

 • ACE Mobility aanpak voor het opzetten van Human Capital agenda’s
 • ACE Mobility Challenge Based Learning Communit platform
 • ACE Mobility learning needs scan

Quotes:

“Een goede ingenieur moet uiteraard technisch goed zijn onderlegd en een ingenieur moet bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën beseffen welke invloed die hebben op ons dagelijks leven. Om dit inhoud te kunnen geven moet de ingenieur intensief samenwerken, ook met specialisten zonder technische competenties.” President-directeur Willem van der Leegte, VDL Groep

“In een tijd waarin research en innovatie een hoofdrol zullen moeten spelen bij het oplossen van de complexe maatschappelijke vraagstukken, zijn ingenieurs nodig die niet alleen heel goed zijn in hun technische vak, maar ook de verbinding weten vinden met andere disciplines.” Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO TNO

Hiervoor heeft ACE Mobility een aantal actuele projecten en activiteiten die naadloos aansluiten bij de strategie en ambitie van het Human Capital programma

 • Uitvoering van Human Capital agenda’s binnen Nationaal Groeifonds projecten om zo tienduizenden arbeidsplaatsen in te vullen en een veelvoud van om- en bijscholingen te organiseren
 • Uitvoering van het Green SkHy project voor het ontwikkelen van Human Capital met oog op de Europese waterstof economie
 • Uitvoering van het SLIM samenwerkingsverband, voor het bevorderen van de leercultuur binnen het MKB
 • Ontwikkeling van nieuwe Human Capital agenda’s, middels de eigen ACE methodiek, op de cruciale innovatie thema’s rond het duurzaam verdienvermogen van de automotive- en mobiliteitsindustrie
 • De doorontwikkeling van TALCOM, waarin de Automotive Learning Communty vorm heeft gekregen. Een samenvatting van de ontwikkelde demo's, academies en setups is ontwikkeld en vindt u onderaan deze pagina.
 • De doorontwikkeling van het Challenge Based Learning Community platform met o.a. de projectconsortia van SLIM, Charging Energy Hubs en het Battery Competence Cluster NL
 • Het organiseren van de Best Student team Award (in 2023 uitgereikt bij Automotive Week)
 • Door uitvoering van de Memorandum of Understanding tussen ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL
 • Door het organiseren van expertsessies voor kennisdeling
 • Met de ACE Mobility Carrièredag jaarlijks meer dan 1000 studenten in direct contact te brengen met loopbaan mogelijkheden
 • Met het Professional Program de doorontwikkeling, middels trainingen, voor afstuderende studenten stimuleren
 • Het aanbieden van de Pre-master: voor naadloze doorstroom naar de TU/e
 • Workshops, bij partners van ACE voor tweedejaars studenten, om actuele topics direct vanuit het bedrijfsleven richting het onderwijs te brengen
 • Experience Center ACE: Bewustwording transitie Automotive (ook buiten Automotive). Experience opgezet voor scholieren, studenten en professionalsOnderwijsvernieuwing en matching Automotive roadmap: aansluiting tussen onderwijs en industrie met behulp van de roadmap mbt toekomstige ontwikkelingen
 • Intensieve samenwerking met Fontys Hogescholen en met de HAN om invulling te geven aan deze programma’s

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl

Automotive Learning Community

Het Automotive & Mobility Learning Community platform is een platform waar medewerkers en automotive onderwijsinstellingen elkaar vinden.

 1. Trainingen, masterclasses, workshops etc van bedrijven én kennisinstellingen vindt u hier.

 2. Uitdagingen op het gebied van onderzoek en innovatie, bijvoorbeeld in batterijtechnologie, functional safety, CCAM en waterstof zijn in het platform opgenomen.