Rol van ACE Mobility

ACE Mobility heeft een aantal projecten en activiteiten die naadloos aansluiten bij de human capital agenda; hieronder een overzicht. 

HUMAN CAPITAL

 • Afronding TALCOM: Eindrapportage. Een samenvatting van de ontwikkelde demo's, academies en setups is ontwikkeld en vindt u onderaan deze pagina.
 • Opstarten ACE Academy: Inrichting van de organisatie en de ontwikkeling van het programma 
 • Projectapplicatie: Nationaal Groeifonds en Human Capital werkpakketten
 • Communicatie: ACE Human Capital profilering, regierol, arbeidsmarktstudie
 • Projectideeën: Kennisdelingsproject op EU niveau, nieuwe projecten ontwikkelen
 • KIVI en Fisita: Best Student team Award (in 2023 uitgereikt bij Automotive Week)
 • Vertegenwoordiging HTSM Human Capital Actie Agenda: deelname aan landelijke meetings oa van landelijke learning communities
 • Netwerk uitvoering van de Memorandum of Understanding tussen ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL
 • Update HTSM Automotive Roadmap
 • Expertsessies voor kennisdeling
 • SLIM aanvraag 

ONDERWIJSVERNIEUWING

 • Professional Program: doorontwikkeling van de trainingen voor afstuderende studenten
 • Pre-master: voor naadloze doorstroom naar de TU/e
 • Workshops: bij partners van ACE voor tweedejaars studenten
 • Experience Center ACE: Bewustwording transitie Automotive (ook buiten Automotive). Experience opgezet voor scholieren, studenten en professionals
 • Onderwijsvernieuwing en matching Automotive roadmap: aansluiting tussen onderwijs en industrie met behulp van de roadmap mbt toekomstige ontwikkelingen
 • Samenwerking met Fontys Hogescholen en met de HAN

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl