Innovation-hub Mobility on Implementation Automated Transport (IMIAT)

Op naar autonoom goederentransport in 2030

Nederland koploper maken op het gebied van de implementatie van Connected & Automated Transport (CAT) in het wegverkeer, dat is wat IMIAT beoogt. Met 2030 als stip op de horizon gaan de initiatiefnemers van IMIAT via verschillende projecten de weg hiernaartoe bewandelen. IMIAT staat voor Innovation Mobility Implementation Automated Transport. IMIAT richt zich met name op het testen en implementeren van de technologieën in testomgevingen en in Living Labs. Initiatiefnemer voor het project is het Automotive Center of Expertise ACE Mobility, die als linking pin tussen het automotive onderwijs en de automotive industrie innovaties en ontwikkelingen adresseert, waarin onderwijs en industrie samenwerken. 

Waarom autonoom goederenvervoer

Nederland heeft veel technologische kennis op het gebied van ICT, data en andere technologieën waarvan de automotive industrie ook gebruik maakt. Op het gebied van Connected en Automated transport zijn deze technologieën al wel op kleine schaal toegepast in het personenvervoer, maar in het geautomatiseerd transport zijn nog flinke stappen te maken. IMIAT beoogt het zelfrijdend goederentransport met testen en implementeren van de technologieën mogelijk te maken. Essentieel is dat bedrijven, kennisinstellingen en overheid hierin participeren. 

Hier ligt ook een economische kans: door CAT gaan transportkosten (met name door vermindering van loonkosten en het voorkomen van tijdverlies in files) dalen. Dit verbetert de concurrentiepositie en vergroting van het marktaandeel van Nederlandse logistieke dienstverleners. 

Ook draagt autonoom goederenvervoer bij aan de vergroting van de doorstroming van wegverkeer. Doordat volcontinu (24/7) gebruik van de infrastructuur mogelijk is (zonder restricties voor rij- en rusttijden van chauffeurs) draagt het bij aan de verhoging van de productiviteit en efficiëntie van het wegennet. Ook de vermindering van het aantal ongelukken door menselijke fouten en de daaruit afnemende gevolgschade heeft een positief effect op de doorstroming. 

Ambitie

In 2030 is Nederland koploper in de implementatie van Connected & Automated Transport voor vrachtvervoer over de weg in Europa. In cijfers betekent dit dat in specifieke trajecten, zogenaamde LivingLabs, 100% Connected & Automated vervoer mogelijk is; dat 20% van het vrachtvervoer tussen de bij IMIAT aangesloten transportbedrijven, binnen het LivingLab, autonoom wordt uitgevoerd en dat IMIAT betrokken is bij de implementatie van CAT op twee internationale trajecten. 
CAT wordt uitgevoerd met voertuigen waarbij het laadvermogen uiteenloopt van een enkele pallet tot een volle vrachtwagen of container.

Experimenteren en testen 

Het is ondenkbaar CAT ongetest van de ene op de andere dag in de praktijk in te voeren. Professionele gefaseerde experimenten, simulaties, tests en homologaties van alle innovaties dienen hieraan vooraf te gaan. Functional Safety Compliance (FSC ISO 26262) en Safety Integration Levels (SIL IEC 50128) dienen daarbij voorop te staan. De testfase wordt uitgevoerd in een virtuele omgeving (‘Digital Twin’) die voldoende overeenkomt met de werkelijke situatie.  Daarnaast zullen testen en implementaties gaan plaatsvinden in een gesloten omgeving, semi-open omgeving én real-life op voor de use case relevante gebieden. De experimenteerwet biedt de mogelijkheid om na een degelijke voorbereiding ook op de weg professioneel te testen. 

Aanpak in werkgroepen

Binnen IMIAT zijn werkgroepen opgezet. In deze werkgroepen is met bedrijven, overheden en kennisinstellingen gesproken over de probleemstelling, oplossingsrichtingen en deliverables per onderwerp van de werkgroep. Deze werkgroepen vormen de backbone van praktijkgerichte projecten die de IMIAT-partners onder andere met transportbedrijven en OEM’s gaan opzetten. Werkgroepen en projecten vormen zo samen het resultaat van het IMIAT-programma. Met de afronding van elk project wordt een mijlpaal bereikt van de ambitie van IMIAT. In elke werkgroep hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden geparticipeerd die er belang bij hebben kennis te delen, te testen en toe te passen. De werkgroepen die in IMIAT zijn gedefinieerd zijn: Gesloten testbaan, Livinglab, Virtuele testbaan, Landelijke en internationale infrastructuur, Voertuig, Monitoring/evaluatie, Regelgeving, Projectmanagement en Organisatie en Processen. Een uitgebreide terugkoppeling van de werkgroepen is op aanvraag beschikbaar. 

Planning

Momenteel wordt het IMIAT-voorstel nog verder uitgewerkt zodat het ingediend kan worden bij verschillende regionale, nationale en internationale fondsen. Na de toekenning van het benodigde budget kent IMIAT een totale looptijd van tien jaar. In het begin van het eerste jaar zal de organisatie en capaciteit worden opgebouwd voor de uitvoer van IMIAT. Ook zal dan het eerdergenoemde projectplan worden opgeleverd. 
Vanaf midden 2021 wordt gestart met de uitvoering van IMIAT. Eerst zal CAT in de vorm van een kleinschalige beproeving worden uitgevoerd. Via een aantal groeistappen zal rond 2028 CAT in het LivingLab geïmplementeerd zijn. In de periode 2028 tot 2030 zal de implementatie verbeterd worden en het aantal transportbewegingen worden uitgebreid. In het laatste jaar van de looptijd van IMIAT wordt een evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie wordt besloten hoe de toegevoegde waarde het best kan worden geëxploiteerd. 

Consortium

Bij het IMIAT zijn al bijna twintig organisaties aangesloten die actief deel gaan nemen in de uitvoer van het programma en enkele organisaties die onderdeel zijn van de advisory board. DB SchenkerKLG, Ewals Cargo Care en TRTA zijn vanuit de vervoerssector aangesloten.

Ook technologiebedrijven spelen een grote rol. Data en dataverwerking zijn onmisbaar in de automotive industrie. TBA, ICT-Group, Technolution, V-tron, Siemens, Hyster, Terberg Benschop zijn tevens aangelsoten. De betrokken kennisinstellingen zijn HAN, Fontys en Erasmus University.  

ACE mobility verzoekt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die interesse hebben in IMIAT contact op te nemen. Zij kunnen toetreden tot het consortium en meedenken en meedoen in de voor hen van belang zijnde werkgroepen. 

De factsheet geeft globaal weer wat IMIAT beoogt. De brochure geeft een uitgebreidere beschrijving en een toelichting op de verschillende werkgroepen. 

Meer informatie: Jeroen van der Werf: j.v.d.werf@acemobility.nl 

Jeroen van de Werf
Project Manager IMIAT


j.v.d.werf@acemobility.nl

Partners in IMIAT

TBA
CapGemini
TRTA
Hyster-Yale
Technolution
Ewals Cargo Care
Siemens
Fontys
ICT Netherlands
HAN 
DB Schenker
Vitron
Terberg Benschop 

Blijf op de hoogte, laat je inspireren. Bezoek onze events.

Aug30
Het energiesysteem van 2050 - Zijn we d'r klaar voor?

Op weg naar 2050 zijn er al diverse ambities en doelen geformuleerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Om deze sprint en sprong te maken, is het cruciaal dat we goed voorbereid zijn.

Meer info
Sep26
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

We staan samen voor de uitdagende opgave om de mobiliteit te verduurzamen. Het is glashelder: dit doen we samen en het wordt steeds concreter. Ondernemers en werkgevers, de overheid van lokaal tot Europees, kennisinstellingen en het en onderwijs. Nu is het een mooi moment om met elkaar te delen waar we staan en wat we nog meer willen. Daarom draait de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit dit jaar om zakelijke mobiliteit. Tijdens de conferentie zal ACE een interactieve deelsessie organiseren over het onderzoeksproject IMIAT

Meer info
Oct20
ACE Automotive Carrieredag 2022

Het Automotive Center of Expertise organiseert ook dit jaar, in samenwerking met de Automotive opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen, de Automotive Carrièredag. Dé plek waar studenten kennis kunnen maken met de automotive industrie!

Meer info

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap

Nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in automotive.

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you