Innovation-hub Mobility on Implementation Automated Transport (IMIAT)

Op naar geautomatiseerd goederentransport

Met het IMIAT-platform wil ACE een bijdrage leveren aan de ideale inrichting van geautomatiseerd goederenmobiliteit binnen de toekomstige maatschappij. Geautomatiseerd goederenvervoer draagt bij aan de ideale inrichting van mobiliteit door:

1. Het reduceren van transportkosten; 
2. Het streven naar toekomstbestendige arbeidsmarkt; 
3. Het verhogen van de verkeersveiligheid; 
4. Het reduceren van de schadelijke emissie;
5. Het reduceren van congestie op snelwegen. 

Nederland heeft veel technologische kennis op het gebied van ICT, data en andere technologieën waarvan de automotive industrie ook gebruik maakt. Op het gebied van Connected en Automated transport zijn deze technologieën al wel op kleine schaal toegepast in het personenvervoer, maar in het geautomatiseerd transport zijn nog flinke stappen te maken.  

Hier ligt ook een economische kans: door CAT gaan transportkosten (met name door vermindering van loonkosten en efficiëntere inzet van voertuigen) dalen. Dit verbetert de concurrentiepositie en vergroot daarmee het marktaandeel van Nederlandse logistieke dienstverleners. Geautomatiseerd goederenvervoer draagt tevens bij aan de vergroting van de doorstroming van wegverkeer. Doordat volcontinu (24/7) gebruik van de infrastructuur mogelijk is (zonder restricties in werktijden van chauffeurs) draagt het bij aan de verhoging van de productiviteit en efficiëntie van het wegennet. Ook de vermindering van het aantal ongelukken door menselijke fouten en de daaruit afnemende gevolgschade heeft een positief effect op de doorstroming. 

Visie

De visie van de deelnemers van het IMIAT-platform (industrie en kennisinstituten) is dat we geautomatiseerd goederenvervoer op snelwegen mogelijk maken door gezamenlijk stapsgewijs de kennis te bundelen . Ook het vormen van een duurzaam platform om kennis naar de arbeidsmarkt en onderwijs te brengen is van belang voor de realisatie van geautomatiseerd goederenvervoer. 

Doelstellingen

  • Samenwerking met publieke en private organisaties
  • Intensieve samenwerking met lectoraten van onderwijsinstellingen
  • Kennisagenda opstellen om onderwijs en arbeidsmarkt te stimuleren toekomstig personeel op te leiden
  • Deelname aan (inter)nationale projecten op gebied van kennis disseminatie

Experimenteren en testen 

Het is ondenkbaar CAT ongetest van de ene op de andere dag in de praktijk in te voeren. Professionele gefaseerde experimenten, simulaties, tests en homologaties van alle innovaties dienen hieraan vooraf te gaan. Functional Safety Compliance (FSC ISO 26262) en Safety Integration Levels (SIL IEC 50128) dienen daarbij voorop te staan. De testfase wordt uitgevoerd in een virtuele omgeving (‘Digital Twin’) die voldoende overeenkomt met de werkelijke situatie. Daarnaast zullen testen en implementaties gaan plaatsvinden in een gesloten omgeving, semi-open omgeving én real-life op voor de use case relevante gebieden. In deze experimentele omgevingen wordt door kennisinstituten kennis opgebouwd, die samen met de industrie kan worden ingezet, zowel in projecten met de industrie, als in de curricula van hun (automotive en andere) opleidingen. Bij IMIAT zijn de betreffende lectoraten van de hogescholen HAN en Fontys aangesloten.

Consortium

Bij het IMIAT-platform is een aantal organisaties aangesloten zoals DB SchenkerKLG, Ewals Cargo Care en TRTA vanuit de vervoerssector. Ook technologiebedrijven spelen een grote rol. Data en dataverwerking zijn onmisbaar in de automotive industrie. TBA, ICT-Group,  V-tron, Hyster-Yale, Terberg Benschop zijn daarom tevens aangesloten. De betrokken kennisinstellingen zijn HAN en Fontys.  

ACE mobility verzoekt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die interesse hebben in het IMIAT-platform contact op te nemen. Zij kunnen toetreden tot het consortium, meedenken en meedoen.

Jeroen van de Werf
Project Manager IMIAT


j.v.d.werf@acemobility.nl

Partners in IMIAT

TBA
CapGemini
TRTA
Hyster-Yale
Ewals Cargo Care
Fontys
ICT Netherlands
HAN 
DB Schenker
Vtron
Terberg Benschop 

Blijf op de hoogte, laat je inspireren. Bezoek onze events.

Oct11
ACE Mobility Automotive en Engineering Carrièredag 2023

ACE Mobility organiseert deze Carrièredag in samenwerking met de automotive opleidingen van de Fontys Hogeschool en de HAN Academie Engineering & Automotive.

Meer info

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap

Nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in automotive.

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you