Succesvolle Future Day 5 juni 2024

Met het thema Innovations in Long-haul Transport vond op het HAN Energy Innovation Lab de ACE Mobility Future Day plaats. Innovaties in langeafstandstransport worden niet alleen gedreven door technologie. Gegevensinfrastructuur en logistiek, samen met de daaruit volgende uitdagingen, spelen ook een belangrijke rol. Twee sprekers, Herman Wagter, senior program manager van Connekt en Guus Arts, project manager Advanced Technology van DAF Trucks gaven vanuit een ander perspectief uit de industrie en de logistiek hun inzichten over langeafstandstransport. Bij de discussie sloot Onoph Caron aan, CEO van Elaad.

De lezing van Herman Wagter met als titel "Long-haul Transport: Beyond the obvious" ging over het verleggen van de aandacht van de trekker naar de trailer, waarbij niet de chauffeur met de truck en aanhanger rijdt, maar waarbij de aanhanger bij hubs met verschillende trekkers wordt vervoerd. Het beteken anders denken, veel gevolg voor digitalisering en telematica. Ook speelt dat bij transport op dit moment de kosten voor de klant het belangrijkste zijn, maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen, want beschikbare capaciteit (lees chauffeurs). Voorts speelt digitalisering en concurrentievermogen in de transportsector een grote rol. Dit vereist inzicht in operatie (eigen gebruik, ladingeigenaren, slotplanning, schaarste verdelen, netwerkverdichting etc.) Zie hier de presentatie van Herman Wagter. 

De lezing van Guus Arts had als titel Navigating the digital Highway. Belangrijke aandachtspunten efficiency, safety, en productivity. Hij sprak over het belang van connectivity platforms en de aansluiting op fleet management systemen en gaf aan dat je de activiteiten automatiseren die voor de chauffeur nodig / zinvol zijn, maar niet wat er allemaal technisch kan. Hij gaf aan hoe er gedacht wordt over elektrificatie en H2 in trucks en dat digitalisering van de logistiek een enabler is voor automatisering en alternatieve energievoorziening. 

De discussie met moderator Frans Tillema, de sprekers en Onoph Caron, CEO van ELaad spitste zich toe op hoe charging van grote aantallen elektrische trucks zou kunnen plaatsvinden, en de hobbels die digitalisering gaat geven, omdat er geen gemeenschappelijke taal is waarmee gegevensuitwisseling gefaciliteerd wordt.