ACE Partners

Automotive Center of Expertise is trots op haar partners. Samen vormen zij een goede afspiegeling van de Nederlandse automotive industrie. Samen met de drie automotive hbo-opleidingen vormen zij een krachtig netwerk dat de industrie sterk, wendbaar en toekomstbestendig houdt. Partner zijn van ACE biedt bedrijven en organisaties de volgende voordelen: 

•U wordt in de gelegenheid gesteld om al tijdens de opleiding kennis te maken met jong talent (prerecruitment). 

•U vergroot uw naamsbekendheid. Zowel in drukwerk als op onze website wordt uw bedrijf aangeduid als preferred partner van ACE.

•U draagt bij aan een maatschappelijk doel: het delen van kennis en het verhogen van het niveau van hbo-onderwijs.

•U vergroot uw bekendheid bij studenten (leerjaar 1: carrièredag, leerjaar 2: workshops, leerjaar 3 en 4: stage/afstuderen, gastlessen/ masterclasses.

•Wanneer u uw stage- en/of afstudeeropdrachten via ACE verspreidt, worden alle automotive hbo-studenten bereikt.

•Uw bedrijf wordt daarnaast door stage- en afstudeercoördinatoren op de hbo’s gekenmerkt als voorkeursbedrijf voor stage en afstuderen.

•ACE vervult een loket/vraagbaakfunctie richting hbo’s en overige partnerbedrijven.

•U kunt praktijkgericht onderzoek (laten) uitvoeren door de 3 lectoraten van de 3 hbo’s (o.a op gebied van Professional Monitoring, Advanced Lightweight, Mobility as a Service).

Automotive Carrièredag: gegarandeerde deelname en extra profileringsmogelijkheden zoals speeddaten.

•Door (optionele) deelname aan de programmaraad oefent u invloed uit op de automotive curricula zodat gewenste kennis wordt meegenomen.

•Door middel van gastlessen, hybride docenten en docentenstages vloeit de kennis van uw bedrijf door naar studenten en docenten.

•Door deelname aan Expertsessies/Special Interest Groups (SIG’s) ontvangt en deelt u kennis met docenten/studenten/bedrijfsleven.

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap