Charging Energy Hubs

Het doel van de Human Capital agenda in dit voorstel is de vergroting en kwalitatief versterken van het Human Capital aanbod dat beschikbaar is voor de technische uitdagingen in de uitrol en inpassing in het energiesysteem van laadinfrastructuur. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) voorziet hierin een banengroei van ca. 14.000 FTE’s. Deze agenda sluit ook aan bij al bestaande initiatieven zoals o.a. het door 12 partijen getekende Convenant Human Capital Agenda Laadinfrastructuur, welke binnen het Mensen Maken de Transitie (MMT) programma zal worden uitgevoerd. Waar het Convenant op meer generiek niveau kijkt naar het vergroten van arbeidsaanbod, vernieuwen van opleidingstrajecten en vermindering van arbeidsvraag, gaat de Human Capital agenda dieper in op specifieke elementen rondom Energy Hubs en de elektrificatie van de logistiek. Zo zal specifieke aandacht worden besteed aan skills en leermodules rond kenmerkende thema’s als hoogvermogensladers, gelijkspanning, integratie met batterij-buffer systemen, installatietechniek, aansturing en optimalisatie van laadsessies.

Deze Human Capital agenda richt zich op de volgende resultaten:

1. Kernteam voor structurele coördinatie: Het organiseren van samenwerking en afstemming tussen de laadinfra waardeketen en het onderwijsveld, en analyseren van de bestaande uitdagingen voor interventies.

2. Vernieuwen van opleidingstrajecten: Het realiseren van flexibele MBO, -HBO en -academische onderwijsmodules die aansluiten bij de technische ontwikkelingen in de laadinfra sector en bij de competenties die gevraagd worden van technische laadinfra professionals. En het bijdragen aan de totstandkoming van een passend life-long-learning aanbod om duurzaam opleiden, het toe leiden van aankomende technische professionals en het behoud van zittende technische professionals binnen de laadinfra sector te versterken. Inclusief het helpen realiseren en versterken van een Learning Community Platform en hybride leeromgevingen waar bedrijven uit de de laadinfra sector elkaar ontmoeten, samenwerken en innoveren en waar docenten, studenten, en werknemers een leven lang kunnen leren.

3. Het vergroten van arbeidsaanbod: Het beschikbaar maken van voorlichtingsmateriaal, stageplaatsen, schoolbezoeken en excursies etc. om de instroom van leerlingen/studenten in relevante technische opleidingen te verhogen. Inclusief een programmering voor het organiseren van een talent pool waarmee opgeleide young professionals (HBO/WO) beschikbaar komen het de laadinfra sector.

4. Vermindering van arbeidsvraag: Het initiëren van procesverandering in laadinfra gerelateerd onderwijs en industrie – en de relatie daartussen –met als doel te komen tot een verlaging van de laadinfra gerelateerde vraag naar arbeid.

Thomas van Berkel
Program Manager Human Capital

+31 6 18280973
t.v.berkel@acemobility.nl