CCAM

CCAM is een van de hoofdthema’s waar ACE Mobility en de automotive learning community zich mee bezighoudt. De ontwikkelingen binnen de industrie op het gebied van CCAM, hebben impact op de benodigde kennis en skills binnen de industrie en binnen het onderwijs. Gezamenlijk met hogescholen, universiteiten en de industrie is ACE Mobility betrokken bij projecten, programma’s en initiatieven die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt op het gebied van CCAM zowel kwalitatief en kwantitatief afdoende is om de ontwikkelingen op dit gebied bij te kunnen benen.   

Indien u interesse heeft in participatie in een van de projecten of indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden op dit gebied, dan kunt u contact opnamen met Thomas van Berkel, programmamanager Human Capital.  

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten. 

5G-Blueprint Project: Cross-border Tele-operated driving  
Het Europese 5G-Blueprint-project heeft als doel de technische architectuur en bedrijfs- en bestuursmodellen te ontwerpen en te valideren voor grensoverschrijdend tele-operated (op afstand bestuurbaar) transport op basis van 5G-connectiviteit. Het resultaat van het project zal een blauwdruk zijn voor operationele Europese implementatie van op afstand bediende transportoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten. Meer informatie via: https://www.5gblueprint.eu/ , https://www.youtube.com/watch?v=HvjOsiq46Fk , https://www.hanuniversity.com/en/research/research-center/automotive-research/  

 

SafeCLAI: Safety Concept for Low-speed AV Implementations 
MKB's die autonome voertuigen ontwikkelen, moeten voldoen aan toepassings- en sectorspecifieke normen en wetgeving. Een belangrijk aspect is de veiligheid van het autonome voertuig binnen zijn ontwerpdomein, te bewijzen door fabrikanten en te beoordelen door autoriteiten. Ontwikkelaars krijgen toenemend vragen om met hun oplossingen meerdere toepassingen af te dekken en worden daarmee met een diversiteit aan normen en procedures geconfronteerd. SafeCLAI ontwikkelt daarom een framework voor een herbruikbare, generieke veiligheidslaag in de besturing van autonome voertuigen die inzetbaar is in de verschillende toepassingen. Bewijzen en beoordelen van veiligheid wordt daarmee efficiënter. Het framework wordt praktisch geïmplementeerd en gevalideerd. Voor meer informatie: https://www.sia-projecten.nl/project/safeclai of https://www.hanuniversity.com/en/research/research-center/automotive-research/ . Contactpersoon is Jan Benders van de HAN.  

Future Autonomous Sustainable Transport (FAST)
Mobiliteit zorgt voor bereikbaarheid van producten, diensten en mensen, maar mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Mobiliteit van de toekomst moet schoner, stiller, efficiënter en veiliger, en betaalbaar en inclusief zijn voor burgers, bedrijven en de samenleving als geheel. Het doel van SPRONG-groep FAST is bijdragen aan een versnelling van de transitie naar emissieloze, autonome mobiliteitssystemen voor collectief personenvervoer en goederenvervoer. De methodologische focus ligt bij het inzetten van digitale technologie voor multidisciplinair onderzoek en co-creatie met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hiertoe wordt een gezamenlijk Virtual Mobility Lab gestart waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken met behulp van digitale tools, zoals Digital Twins, Business-Proces-Modeling en Technology Impact-Tools. In deze SPRONG-groep opereren Fontys Hogescholen en HAN University of Applied Sciences als kern van een consortium met bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. Meer informatie via: https://www.sia-projecten.nl/project/future-proof-automotive-solutions-fast Contactpersoon is Jan van Wijk.  

Challenge Based Learning Community Platform: Functional Safety 
In de huidige automotive industrie zijn moderne voertuigen sterk afhankelijk zijn van goed functionerende boordcomputers, sensoren en communicatienetwerken. Het is van cruciaal belang dat deze systemen optimaal werken om potentieel gevaarlijke situaties te vermijden. Functional Safety, ook wel bekend als functionele veiligheid of procesveiligheid, heeft als doel om deze mogelijke risicovolle scenario's te detecteren en te identificeren, met als uiteindelijk doel het voorkomen van ongelukken die zowel mensen, het milieu als financiële aspecten kunnen schaden. Binnen de Automotive Learning Community heeft RAI Automotive Industry NL in nauwe samenwerking met TÜV SÜD een trainingsprogramma ontwikkeld, die bedrijven en medewerkers helpt om kennis te vergaren op het gebied van Functional Safety. The Functional Safety trainingen worden onderdeel van het ACE Mobility Challenge Based Learning Community Platform, net als de Human Capital challenges die uit de Groeifondsaanvragen zijn gekomen.  

CCAM-activiteiten en leerinfrastructuren binnen universiteiten en het hbo-onderwijs  
In samenwerking met ACE Mobility en de automotive industrie zijn universiteiten en hogescholen druk bezig met het integreren van CCAM binnen het reguliere onderwijs. Een aantal voorbeelden:  

Vulnerable Road User Robot (VRU)  
De Vulnerable Road User Emulation Robot (VRU) is ontwikkeld om een alternatief te creëren voor testapparaten die als obstakel dienen tijdens praktijktesten met geautomatiseerde voertuigen. De VRU is een op afstand bestuurbare “pod” van ongeveer 10 centimeter hoog die ingezet kan worden tijdens het testen van ADAS- en CAD-technologieën en haar aanverwante voertuigen. Op de VRU kan men een dummy plaatsen, die fungeert als obstakel voor geautomatiseerde testvoertuigen tijdens praktijktesten. De VRU wordt als open source aangeboden aan partners en derden van de Automotive Learning Community.  

Streetdrone R&D-platform  
Het onderzoekplatform betreft het demonstratievoertuig genaamd Streetdrone. Dit is een Renault Twizy die dient als demonstratievoertuig voor autonoom rijden. Het voertuig is in staat om geautomatiseerd te rijden en wordt gebruikt bij praktijkonderzoek, praktijktesten en demonstraties. Het voertuig is onder andere uitgerust met radar, LiDAR, camera’s, NVIDIA control unit en diverse NXP-hardware. De meerwaarde voor de automotive community is dat bedrijven en studenten de software kunnen toepassen binnen hun eigen projecten. https://www.youtube.com/watch?v=wXEv05w1wvw , https://www.streetdrone.com/han-university-student-successfully-demonstrates-ros-based-algorithms-for-masters-thesis/  https://blog3.han.nl/studeertechniek/streetdrone-demonstratievoertuig-voor-autonoom-rijden/

Fontys SmartMob-Lab  

Het SmartMob-lab is een Toyota Prius dat een mobiel lab vormt. De auto is uitgerust met een groot aantal sensoren (radar, camera’s, LiDAR, etc.), hardware en software, waarmee ontwikkelde systemen, software- en of regelsystemen toegepast, onderzocht en bestudeerd kunnen worden. Het onderzoek platform vormt hiermee een ideale leeromgeving waarmee basis sensorsystemen en control concepten bestudeerd en getest kunnen worden in een real life (rijdend) context. Hierdoor wordt deze complexe control- en systeemmaterie tastbaar voor cursisten en werkenden.. Het SmarMob-lab wordt ingezet voor het opleiden en trainen van engineers en studenten binnen de automotive industrie.  

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij ACE Mobility

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you