Bewustwording brandveiligheid bij EV's

In deze sessie delen de sprekers vanuit hun oogpunt het thema brandveiligheid. De sprekers zullen over hun ervaringen vertellen, waar het bij brandveiligheid bij elektrische voertuigen of elektrische componenten mis kan gaan en welke aspecten erg belangrijk zijn. Deze ervaringen zijn uiteenlopend, van het werken met batterijen, tot hoe hulpdiensten met een brandend voertuig of elektrisch component omgaan.
De voertaal is Nederlands, behalve het verhaal van DNV, dat is in het Engels.

Programma:

9:30              Ontvangst en opening 
                     Desirée Seo, Fontys
9:45              Brandveiligheid EV en hulpdiensten
                     Frank van der Laak van de Brandweer 
10:15             Regels en wetten brandveiligheid EVs
                     Gerard Konings van RAI Automotive Industry NL 
10:45            Isolatiebewaking
                     Raymond Vergouwe van Bender
11:15              Pauze
11:30             Fire safety working with batteries (Engels)
                     Novy Francis van DNV
12:00            Brandveiligheid bij onderzoek accu’s 
                     Erik Hoedemaekers van TNO
12:30            Afsluiting en dankwoord
                     Desirée Seo, Fontys

Deze online themasessie vindt online plaats via teams. 
Graag aanmelden via talcom@acemobility.nl

Op maandag 28 juni ontvangt u een uitnodiging voor de teams meeting.