Consortiumbijeenkomst TALCOM

Op 14 december staat de laatste consortiumbijeenkomst van TALCOM voor 2021 gepland. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk via Teams plaatsvinden. De TALCOM-partners ontvangen een uitnodiging.