Datum & tijd

05 December 2022
09:00 - 10:00

Voeg toe aan agenda

Locatie

Online

Bekijk locatie

Aanmelden

Aanmelden via: secretariaat@acemobility.nl

ACE Mobility organiseert op 5 en 6 december de eerste Human Capital workshops in het kader van het 3e ronde groeifonds voorstel: Charging Energy Hubs.
De tweede inhoudelijke workshop vind plaats op 13 december.

Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in grootschalige projecten die op lange termijn zorgen voor duurzame economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Een van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. De human capital aanpak gaat zwaar meewegen in de beoordeling van de voorstellen door het Rijk. Een goede en gedegen aanpak is dus essentieel voor een succesvolle aanvraag.

Het Charging Energy Hubs voorstel zal dan ook adequaat de human capital uitdagingen moeten adresseren. De afgelopen periode is gebruikt om met de partners tot een bruikbaar raamwerk te komen waarbinnen we dit gezamenlijk vorm kunnen geven. We zullen tijdens de workshop dit raamwerk verder toelichten en aangeven welke input vanuit de partners is vereist om tot een gedegen projectplan te komen.  

 

Wie vragen we deel te nemen?

Voor deze workshop nodigen we de HR-managers en andere Human Capital betrokkenen van de partners in het voorstel uit.

Het inhoudelijke projectplan wordt op dit moment met de projectleiders afgestemd. Indien mogelijk kunnen beide aansluiten. We verwachten minimaal 1 persoon per organisatie.

 

Agenda

09:00 Welkom, met o.a. ruimte voor aanleiding – vraagstuk – context

09.15 Voorbereiding Human Capital werkpakket, met aandacht voor doel – kernvragen – gekozen aanpak

09.45 Werkafspraken, met als doel te komen tot benodigde vergader- en werk cyclus.

Gezien de krappe doorlooptijd (deadline indienen begin feb ’23) is het van belang om de 31e gelijk al aan te haken.

Vervolg: Er zullen nog 2 vervolgworkshops plaatsvinden van 1,5 uur in december en januari.