Datum & tijd

13 December 2022
09:00 - 10:30

Voeg toe aan agenda

Locatie

Nader te bepalen

Bekijk locatie

Aanmelden

via secretariaat@acemobility.nl

Op 13 december zal een vervolgsessie plaatsvinden naar aanleiding van de twee eerdere infosessie op 5 en 6 december.

Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in grootschalige projecten die op lange termijn zorgen voor duurzame economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Een van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. De human capital aanpak gaat zwaar meewegen in de beoordeling van de voorstellen door het Rijk. Een goede en gedegen aanpak is dus essentieel voor een succesvolle aanvraag.

Het Charging Energy Hubs voorstel zal dan ook adequaat de human capital uitdagingen moeten adresseren. De afgelopen periode is gebruikt om met de partners tot een bruikbaar raamwerk te komen waarbinnen we dit gezamenlijk vorm kunnen geven. We zullen tijdens de workshop dit raamwerk verder toelichten en aangeven welke input vanuit de partners is vereist om tot een gedegen projectplan te komen.  

Het programma voor deze dag en de locatie volgt op korte termijn.

Inschrijven is mogelijk via een mail naar: secretariaat@acemobility.nl