Datum & tijd

12 December 2022
10:30 - 12:00

Voeg toe aan agenda

Locatie

Online

Bekijk locatie

Aanmelden

Aanmelden via secretariaat@acemobility.nl

ACE Mobility organiseert de Human Capital aanpak en onderliggende workshops in het kader van verschillende groeifondsvoorstellen. Zo ook voor het groeifonds voorstel: Materials Independence & Circular Battery Technology – NL.

Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in grootschalige projecten die op lange termijn zorgen voor duurzame economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Een van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. De human capital aanpak gaat zwaar meewegen in de beoordeling van de voorstellen door het Rijk. Een goede en gedegen aanpak is dus essentieel voor een succesvolle aanvraag.

Elk consortium is vrij een eigen aanpak te kiezen. Voor de mobiliteitsvoorstellen is er een gezamenlijk Human Capital raamwerk gecreëerd, die we als ACE thematisch per voorstel specifiek uitwerken.

Middels de bijeenkomsten op 31-10, 12-11 en 28-11 is met partners de Human Capital werkgroep in het Materials Independence & Circular Battery Technology – NL Nationaal Groeifondsvoorstel een vervolg gegeven.

De komende maanden gaan we met een groeiende groep partners aan de slag om de Human Capital uitdagingen op een juiste wijze invulling te geven in het voorstel.

De vervolg workshop is op 12-12-2022, 10.30-12.00 uur

Programma:

  • Welkom                                                                                              
    Voorbereiding Human Capital werkpakket – Proces update
  • Activiteit na 28-11-2022
  • Terugkoppeling tussenrapportage EZK, deadline 2-12-2022
  • Funding en begroting
  • Bespreken uitvraag, input partners
  • Werkafspraken                                                                                
                   

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Thomas van Berkel via t.v.berkel@acemobility.nl