210 miljoen voor CoE's uit Nationaal Groeifonds

Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling in de regio. Het Nationaal Groeifonds investeert honderden miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waar Katapult bij betrokken was heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen.

Pieter Moerman, medeoprichter Katapult: “Dit is geweldig nieuws voor de 10.000 bedrijven, en de 8.000 docenten die de afgelopen 10 jaar intensief zijn gaan samenwerken en daarmee jaarlijks 120.000 studenten bereiken. Met al deze investeringen is het nu tijd om de volgende stap te zetten: ondersteuning van het mkb voor de transities in bijvoorbeeld energie en digitalisering.” 

De energietransitie, digitalisering, maatschappelijke uitdagingen en de vergrijzing. Dit zijn allemaal zaken waar we niet om heen kunnen en die grote gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voldoende goed geschoolde mensen. Met dit plan bouwen we voort op het bestaande fundament. In de afgelopen 10 jaar hebben de 450 publiek-private samenwerkingen (pps’en) die zijn ontstaan laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeterd is. Dit voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden waardoor er nog meer impact gecreëerd kan worden. Vanuit het Nationaal Groeifonds is hier 210 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Hans de Jong, ambassadeur van Katapult: “De tijd van pilots en kleinschalige projecten is voorbij. We moeten grootschalig het mkb ondersteunen en zorgen voor goed geschoold personeel. Binnen de 450 pps’en is de route naar succes al gevonden, die moeten we gaan opschalen. Daarvoor biedt deze toekenning een geweldige kans.”

(Bron: Katapult)