ACE Mobility Future Day 18 mei

© Dave van hout

Op 18 mei organiseerde ACE Mobility haar jaarlijkse Future Day waar dit jaar het thema “de impact van digitale mobiliteit” was. Sprekers van KPN, TomTom, SZTAKI in Hongarije en de Universiteit van Utrecht gaven vanuit hun expertise een inkijk in het belang en de rol van digitale mobiliteit in hun bedrijf of organisatie. De Future Day vond plaats op het Summa College op de Automotive Campus in Helmond; naast een vertegenwoordiging van bezoekers uit de automotive industry waren ook automotive studenten van het mbo en het hbo aanwezig.

De impact van digitale mobiliteit

De automotive industrie is aan grote veranderingen onderhevig op het gebied van verduurzaming. Naast elektrificatie speelt ook de digitalisatie binnen mobiliteit een grote rol. Gezien de bijdrage van ACE als verbindende kracht tussen het onderwijs en het automotive bedrijfsleven is er tijdens de ACE Mobility Future Day de focus gelegd op de invloed van digitalisering binnen mobiliteit. Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs kwamen tijdens de Future Day bijeen om nieuwe inzichten te verkrijgen in de verschillende topics rondom dit onderwerp.

Sprekers en rondetafeldiscussie

Edwin Bussem trapte de Future Day af met een lezing over de uitdagingen die KPN als telecom aanbieder heeft op het gebied van Smart Mobility. Paul Hesen van TomTom sprak met name over de ontwikkeling van de digitale maps voor de toepassing van vormen van nieuwe mobiliteit.  Daarnaast was Balint Vanek, Senior Research Fellow van SZTAKI uit Hongarije, te gast. Hij nam het publiek mee in zijn onderzoek naar autonome voertuigensystemen en vertelde over de testfaciliteit ZALAzone die SZTAKI in samenwerking met de overheid ontwikkelde voor het veelvuldig testen met zowel autonome voertuigen als toepassingen in de luchtvaart. Stella Donker gaf het publiek veel nieuwe inzichten met haar onderzoek naar de invloed van het menselijk gedrag bij autonoom rijden.

Het inhoudelijk programma werd afgesloten met een paneldiscussie waar Joëlle van den Broek (TNO), Frans Tillema (HAN), Chris Hottentot (ANWB) en Bas Geleijns (Fontys) het gesprek voerden over Nederland als voorloper van digitalisering én het onderwijs dat continu haar programma’s moet vernieuwen om de ontwikkelingen bij te houden.

Netwerkborrel en minimarkt studententeams

Na een interessante middag met veel nieuw verkregen inzichten verplaatste het gezelschap zich naar de werkplaats van het Summa College voor een netwerkborrel. Verschillende studententeams stonden klaar om hun innovatieve projecten te tonen aan het grote publiek. Uiteraard was dit voor de bedrijven en organisaties een uitgelezen mogelijkheid om te sparren over de toekomst van mobiliteit maar ook voor studenten om waardevolle contacten te leggen.