Op welke plek kun je beter over automated driving spreken dan op het testcentrum van de RDW in Lelystad? De jaarlijkse partnerdag van ACE van 14 november 2019 vond dan ook daar plaats. De RDW heeft al veel kennis opgedaan over automated driving. Met de Experimenteerwet zelfrijdende auto heeft zij de ruimte gekregen om experimenten te starten op de openbare weg. Maar die experimenten moeten natuurlijk goed worden voorbereid en vooral veilig zijn. Daarom heeft de RDW een groot aantal activiteiten opgezet om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en de onmogelijkheden op korte en langere termijn. Maarten Balk, Deputy Director Vehicle Regulation & Admission Division bij RDW, benadrukte dat automated driving de enige oplossing is om de mobiliteit op termijn op een goed niveau te houden.

ACE Mobility heeft met Innovation Quarter, (een regionale investeringsmaatschappij in Zuid-Holland, die werkt aan strategische, economische en maatschappelijke impactprojecten), en een aantal marktpartijenpartijen het initiatief genomen om een kenniscentrum voor automated driving op te zetten. ACE-partners kunnen hierin participeren. Het gaat hierbij niet alleen om kennis verzamelen, maar ook om de implementatie van automated driving op een goede manier te laten verlopen. Het initiatief wordt in de komende maanden verder voorbereid.

Het is maar één van de vele activiteiten van ACE die op deze partnerdag werden gepresenteerd. ACE vervult een spilfunctie in het behouden van de voorlopersrol van de automotive branche en heeft als doel de sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. ACE is de spil tussen de samenwerking van de drie automotive opleidiingen van Fontys Hogescholen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam en de automotive industrie.