Autonoom wegtransport vanaf 2037 enorm rendabel voor Nederland

ACE Mobility heeft voor het onderzoeksproject IMIAT een extern onderzoek laten verrichten naar de kansen voor autonoom goederenvervoer over de weg. Daaruit blijkt dat autonoom goederenvervoer vanaf 2037 enorm rendabel is. Klik op de link hieronder voor meer uitleg over IMIAT.

Zelfsturend vrachtverkeer maatschappelijk erg aantrekkelijk
Capgemini Invent heeft in opdracht van ACE Mobility een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) uitgevoerd. Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op drie uitgangspunten: financiën, uitstoot en verkeersveiligheid.

Financiën
De investeringskosten voor autonoom goederenvervoer bedragen 6,5 miljard, voor de invoer in Nederland, en betreffen voornamelijk de aanpassing van de infrastructuur en de ontwikkeling van hoog automatische vrachtauto’s in de eerste 10 jaar van de MKBA. Ook het datanetwerk van de infrastructuur dat onderhouden moet worden met het oog op cybersecurity, het onderhoud van wegen en personeel vergen investeringen. De baten zijn duidelijk: vrachtwagens kunnen meer uren rijden, leeg terugrijden kan sterk gereduceerd worden en er kan met hetzelfde personeel meer vervoerscapaciteit geleverd worden. Tegelijkertijd is dit een oplossing voor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Vanaf 2037 is autonoom goederenvervoer, uitgaande van deze gegevens, rendabel. De winst voor bedrijven loopt op omdat het aantal autonome voertuigen per jaar toeneemt.

Uitstoot (CO2, NOx)
In de berekening van de uitstootreductie is uitgegaan van alleen goederenvervoer via de weg en wordt overig verkeer buiten beschouwing gelaten. Het autonoom laten rijden van vrachtwagens levert een significante reductie op in de uitstoot van zowel CO2 (0,7 miljard kilo per jaar) als NOx (21,6 miljoen kilo per jaar) en draagt hierdoor bij aan zowel een beter klimaat als een beter milieu. Dit staat overigens los van de reductie door elektrische aandrijving van vrachtwagens. Deze berekening is enkel gebaseerd op het wegnemen van een deel van de inefficiëntie van het energieverbruik van één enkel voertuig.

Verkeersveiligheid
De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 nul verkeersslachtoffers te hebben, waarmee verkeersveiligheid een belangrijke doelstelling is geworden. Autonome voertuigen dragen hieraan significant bij door het aantal menselijke fouten, oorzaak van 95% van de ongelukken, te reduceren. Op een totaal van ~430.000 verkeersongelukken vallen in Nederland jaarlijks 21.550 gewonden en 670 doden. Het autonoom laten rijden van vrachtwagens zou zorgen voor een vermindering van het aantal gewonden en dodelijke ongelukken in het verkeer. Omdat ongelukken met vrachtwagens onevenredig veel slachtoffers maken is de positieve impact van autonome vrachtwagens groter en zorgt dit voor een reductie van 6,2% in het aantal gewonden en het aantal doden in het verkeer.

Meer informatie over het rapport is te krijgen via ACE Mobility. Een interview met de projectleider Jeroen van der Werf en met deelnemende partners op onderdelen van het project is mogelijk. Neem hiervoor contact op met C. Legdeur (c.legdeur@acemobility.nl) of G. Tijssen (g.tijssen@acemobility.nl).