De hobbelige weg naar groene mobiliteit

Lector Rik Baert van Fontys nam het publiek mee in de wereld van green mobility. Maar wat is eigenlijk green mobility? Er is eigenlijk geen eenduidige definitie voor te vinden, maar Baert vond die van de Europese Commissie wel een aardige: “Greening mobility must be the new licence for the transport sector to grow by abundant recharging and refuelling infrastructure for zero-emission vehicles and supply of renewable and low-carbon fuels.

Baert richt zijn lezing specifiek op de bijdrage van nieuwe wegvoertuigen tot deze green mobility. De verwachting is dat in de EU vanaf 2035 nieuwe personenwagen en bestelwagens geen broeistofgassen meer mogen uitstoten. Wanneer die voertuigen bovendien schoon moeten zijn, dan komen voor de aandrijving ervan enkel nog elektrische motoren in aanmerking, in combinatie met een batterij en of waterstofbrandstofcel. Baert gaat in op de moderne (Lithium-ion) batterijtechnologie met zijn voordelen en nadelen.  Er wordt hard gewerkt om de energiedichtheid van batterijen te verhogen en tegelijkertijd om hun gebruik van dure en zeldzame materialen te beperken. Deze problemen zijn kleiner bij de huidige waterstof brandstofcel. Die heeft dan wel een lager energetisch rendement. Bovendien is het produceren van groene waterstof duurder dan van groene elektriciteit. Baert verwacht dat het oplossen van deze technologische problemen en de transitie naar duurzame energiedragers minder vlot en minder snel zal verlopen dan vaak wordt gesteld. Hij stelt bovendien dat deze nieuwe aandrijftechnieken – in een duurzame omgeving - sowieso zullen leiden tot hogere aanschafkosten en energiekosten. Baert pleit daarom voor technologie die toelaat om de transitie mogelijk te maken met een zo klein mogelijke vraag naar zeldzame en dure materialen. Een voorbeeld is een personenwagen met een kleine batterij aangevuld met een waterstof-verbrandingsmotor als range extender. Om dezelfde redenen is ook voor vrachtvervoer de waterstof-verbrandingsmotor een prima transitietechnologie.