Fontys start nieuwe opleidingsspecialisatie Automotive Management in Tilburg

Om aan de vraag naar Automotive Managers in de regio te kunnen voldoen start Fontys Hogescholen per september 2019 een nieuwe opleidingsspecialisatie Automotive Management in Tilburg. De Automotive manager is gewild. De uit deze branche afkomstige vraag naar technisch en bedrijfskundig opgeleide managers met kennis van de branche stijgt in het algemeen. Leek een zelfrijdende auto enkele jaren geleden nog fictie, inmiddels werken grote fabrikanten aan volledig autonome exemplaren. Als gevolg van de snelheid waarmee technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar opvolgen, worden er hoge eisen gesteld aan toekomstige professionals.

De specialisatie Automotive Management speelt in op deze ontwikkelingen door studenten op te leiden voor managementfuncties op het gebied van commercie, financiën, logistiek, personeelsmanagement, ondernemerschap en organisatiekunde in de Automotive branche. De specialisatie is onderdeel van een brede technisch-bedrijfskundige opleiding waar studenten leren bedrijfsprocessen snel te doorzien. Afgestudeerden gaan aan de slag in het management van bedrijven en houden zich bezig met analyseren, verbeteren van bedrijfsprocessen en adviseren van het management. De bedrijven waar afgestudeerden werkzaam zijn, zijn divers en variëren van ontwikkelcentra en productiebedrijven tot importeurs, handels-, lease- en grote dealerbedrijven.

Automotive en Tilburg

De keuze voor de start van de specialisatie in Tilburg sluit bovendien goed aan bij de groei-ambities van de gemeente. Zo staat er in het gemeentelijke bestuursakkoord dat Tilburg de economische kracht op het terrein van logistiek, detailhandel, vrijetijdseconomie en slimme maakindustrie wil laten groeien. Veel van deze bedrijven zijn rondom Tilburg gevestigd en dat potentieel groeit nog steeds. Studenten die een stage- of afstudeerplek zoeken, kunnen in de directe omgeving aan de slag en omgekeerd kunnen bedrijven met een vraag naar stagiaires of een onderzoeksvraag bij de opleiding terecht. Studenten met internationale ambities kunnen zeker ook kiezen voor stagelopen en afstuderen in het buitenland.

Succes Eindhovense opleiding

In Eindhoven wordt de specialisatie al een aantal jaren aangeboden. Op deze locatie steeg het aantal eerstejaarsstudenten dit jaar met 75 procent ten opzichte van vorig jaar. De studie sluit goed aan op de arbeidsmarkt; studenten vinden al tijdens of direct na het afstuderen een baan in de branche. Deze opleidingsspecialisatie wordt aangeboden op een steenworp afstand van de Automotive Campus in Helmond. Hier zijn nationale en internationale bedrijven gevestigd. Deze campus is bij uitstek een locatie waar bedrijven, testcentra, onderwijs- en kennisinstellingen nauw samenwerken.=

Open dag op 17 november

De opleidingsspecialisatie gaat in september 2019 van start. Om laatstejaars leerlingen van havo en vwo en studenten van het mbo de kans te geven zich tijdig te oriënteren, organiseert Fontys Hogescholen op 17 november een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur biedt Automotive Management een doorlopend voorlichtingsprogramma aan op Campus Stappegoor in Tilburg. Interesse? Ga voor meer informatie naar www.fontys.nl/am.