Functional Safety workshop voor Fontys studenten

BRACE, partner van ACE Mobillity, organiseerde onlangs een interactieve workshop voor tweedejaars internationale automotive studenten van Fontys. De workshop, geleid door de Functional Safety-specialist Avinash Varadarajan Visagan, had als doel studenten een uitgebreid begrip te geven van Functional Safety en het belang ervan binnen de auto-industrie. De workshop was niet alleen verhelderend voor de studenten, maar bevorderde ook een sterke band tussen BRACE en de volgende generatie automotive ingenieurs. Avinash Varadarajan Visagan trok hun aandacht met een diepgaande verkenning van Functional Safety, waarbij hij ervoor zorgde dat de gedeelde informatie zowel begrijpelijk als toegankelijk was. Door middel van interactieve sessies en hands-on activiteiten kregen de studenten praktische inzichten in de kerncompetenties van Functional Safety. De open en inclusieve aanpak van Avinash bevorderde een positieve leeromgeving, waarbij de studenten werden aangemoedigd om actief deel te nemen en vragen te stellen.