Gemeente Helmond wint Europese Slimme Mobiliteitsprijs

De gemeente Helmond heeft de prestigieuze Urban C-ITS Award gewonnen. De prijs is een Europese erkenning voor de actieve inzet van de stad op het gebied van slimme mobiliteit, zoals het installeren van slimme verkeerslichten en het stapsgewijs invoeren van zelfrijdende shuttles.

Helmond is in Europa een voortrekker in het toepassen van deze innovatieve technologie, bekend als ‘Coöperatieve Intelligente Transport Systemen’ (C-ITS). “Onze slimme verkeerslichten kunnen op verschillende manieren communiceren met voertuigen en weggebruikers”, legt wethouder Arno Bonte uit. “We geven hulpdiensten bijvoorbeeld automatisch groen licht bij kruispunten en experimenteren met groene golven voor groepen fietsers, zoals kinderen die ’s morgens naar school fietsen”.

Erkenning voor samenwerking en visie

Volgens Bonte is de prijs ook een beloning voor de voortdurende inzet die Helmond aan de dag legt om op mobiliteitsgebied regionaal en internationaal samen te werken. Met een aantal partners, waaronder SmartwayZ.NL en C-Roads, werkt de gemeente Helmond aan slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de stad bevorderen.

Zelfrijdende shuttles

Een oplossing zoals het stapsgewijs invoeren van zelfrijdende shuttles. Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (BZOB) is de eerste omgeving waar de automatische shuttles zonder chauffeur volgend jaar moeten gaan rijden. De ambitie is om in 2025 zelfrijdende shuttles te hebben tussen Brainport Smart District en de Automotive Campus en in 2027 in de Helmondse binnenstad en omliggende gebieden.

Andere slimme technieken die in Helmond worden voorbereid, zijn apps die fietsers voorrang geven, digitale rateltikkers voor blinden en slechtzienden, speciale systemen die waarschuwen voor gevaarlijke situaties en het geven van snelheidsadviezen bij verkeerslichten.

Bekijk de video hieronder.