Hoe imperfect mag een ISA (Intelligent Speed Assistant) zijn?

In het project ACTI-I heeft HAN Automotive Research op basis van interviews met experts, potentiële gebruikers en proefpersonen, een literatuurstudie, en onderzoek naar de accuraatheid van digitale kaarten onderzocht welke impact technisch falen heeft op de acceptatie van ISA (Intelligente Snelheids Assistent/ Intelligent Speed Assistant).

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met GeoJunxion BVV-Tron B.V. en Yellowchess.

De belangrijkste conclusie uit ACTI-I is dat de potentie van ISA voor het verhogen van de verkeersveiligheid groot is omdat het systeem, wanneer het goed functioneert, naar verwachting wel degelijk door een groot deel van de bestuurders zal worden gebruikt. Echter, de technische state-of-the-art is op dit moment nog niet ver genoeg gevorderd om deze potentie ook te verwerkelijken. Met name de digitale infrastructuren die nodig zijn voor kwalitatief goede data in het systeem zijn niet goed genoeg ontwikkeld en/of op elkaar afgestemd. De bestuurder merkt daar de nadelige en soms zelfs gevaarlijke gevolgen van tijdens het rijden, wat de adoptie van het systeem uiteraard niet ten goede komt.

Op basis van de resultaten van ACTI-I stelt de HAN daarom dat zowel technologieontwikkelaars als beleidsmakers snel(ler) moeten handelen om met name de digitale infrastructuur op orde te krijgen. De fysieke infrastructuur zal daarbij ook moeten worden ‘geüpdatet’ om de integratie van camerabeelden in het systeem te optimaliseren.